FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-1486

Coronaregelingen voor ondernemers in grensregio's

De staatssecretaris van SZW heeft de Kamervragen over de gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers in de grensregio beantwoord.

De staatssecretaris heeft met gemeenten besproken op welke manier de uitvoering van de TOZO (zie FutD 2020-0985, FutD 2020-0990, en FutD 2020-1255) in grenssituaties op de beste wijze kan worden vormgegeven. De Tweede Kamer is hierover op 24 april 2020 geÔnformeerd (zie FutD 2020-1255) en de in die brief aangekondigde ministeriŽle regeling is per 1 mei 2020 gepubliceerd in de Staatscourant (zie Fida 20203104) en op 8 mei 2020 in werking getreden. De zelfstandige die in een buurland woont en in Nederland zijn bedrijf heeft of zijn zelfstandig beroep uitoefent, kan aanspraak maken op bijstand voor levensonderhoud (het reguliere "Leefloon" in BelgiŽ en het tijdelijk versoepelde "Arbeitslosengeld†II" in Duitsland). Andersom kan de zelfstandige die in Nederland woont maar in een buurland zijn bedrijf heeft of zijn zelfstandige beroep uitoefent, aanspraak maken op bijstand voor bedrijfskapitaal in zijn werkland (de nog te introduceren "Corona-lening" in Vlaanderen en KfW-Schnellkredit in Nedersaksen of Noordrijn-Westfalen). De bewindspersoon merkte verder op dat rechtspersonen of natuurlijke personen die in het buitenland gevestigd zijn en werkgever zijn van in Nederland sociaalverzekerde werknemers, ook een beroep kunnen doen op de NOW (zie FutD 2020-1159, FutD 2020-0991, FutD 2020-1076 en FutD 2020-1344). Buitenlandse werkgevers komen daarom ook in aanmerking voor subsidie voor zover zij werknemers in dienst hebben die in Nederland sociaalverzekerd zijn. Voor zover een werkgever werknemers in dienst heeft voor wie niet geldt dat ze sociaal verzekerd zijn in Nederland, worden de lonen van die werknemers niet meegeteld voor de berekening van de loonsom waarover subsidie ontvangen wordt.

Ministerie van SZW 8-5-2020 (Fida 20203083)

Verwijzingen:
Fida 20203083 (MvSZW 08-05-2020 2020-0000061847)