FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-1438

Corona-betekening volgens A-G De Bock niet rechtsgeldig

Advocaat-Generaal (A-G) De Bock heeft de Hoge Raad in een civielrechtelijke procedure geadviseerd om te beslissen dat een "corona-betekening" niet in overeenstemming is met bestaande wettelijke regels. De conclusie is uitgebracht in een zaak waarin in verband met het risico van besmetting met het coronavirus de nieuwe werkwijze is gehanteerd. Met de "corona-betekening" wordt gedoeld op een betekening op de voet van artikel 47, lid 1, Rv (met achterlating van een afschrift van het exploot in een gesloten envelop aan de woonplaats (het woonhuis) van degene voor wie het exploot is bestemd), zonder dat eerst is geprobeerd te betekenen op de voet van artikel 46, lid 1, Rv (in persoon). Deze nieuwe standaardwerkwijze waarbij de deurwaarder het afschrift van het stuk zonder meer in de brievenbus doet, in plaats van dit, met inachtneming anderhalve meter afstand, uit te reiken aan degene voor wie het stuk is bestemd, is volgens de A-G niet in overeenstemming met de bestaande wettelijke regels.

Advocaat-Generaal 4-5-2020, nr. 20/01147 (Fida 20202878)

Verwijzingen:
Fida 20202878 (Conclusie AG 04-05-2020 20/01147)

Vindplaatsen:
ECLI:NL:PHR:2020:442