FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-1255

TOZO-regeling uitgebreid voor grenssituaties en AOW-ers

Het besluit met tijdelijke regels omtrent bijstandsverlening aan zelfstandigen die financieel getroffen zijn door de gevolgen van de crisis in verband met COVID-19 (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers; TOZO; zie FutD 2020-0985 en FutD 2020-0990) is op 21 april in het Staatsblad geplaatst. Het besluit treedt in werking met ingang 22 april 2020 en werkt terug tot en met 1 maart 2020 en vervalt per 1 juli 2025.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 24 april 2020 laten weten dat de TOZO-regeling wordt uitgebreid met zelfstandigen in grenssituaties en AOW-gerechtigde zelfstandigen.

In een ministeriŽle regeling wordt geregeld dat de zelfstandige die in Nederland woont en een bedrijf in een andere EU-lidstaat heeft bijstand voor levensonderhoud kan krijgen op grond van de TOZO. Deze zelfstandige is ten aanzien van financiŽle ondersteuning voor het bedrijf aangewezen op de regeling van het land waar het bedrijf gevestigd is. Daarnaast wordt geregeld dat de zelfstandige die in een andere EU-lidstaat woont en een bedrijf in Nederland heeft bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal kan krijgen. Deze zelfstandige is voor levensonderhoud aangewezen op de sociale bijstand in het woonland.

In dezelfde ministeriŽle regeling zal de uitbreiding van de TOZO met de verstrekking van bedrijfskapitaal aan zelfstandig ondernemers met de AOW-gerechtigde leeftijd worden geregeld. De bewindspersoon benadrukt dat alleen inkomen dat betrekking heeft op de periode waarover TOZO wordt aangevraagd in aanmerking wordt genomen. Bij inkomen uit arbeid is de periode waarop het inkomen betrekking heeft de periode waarin de arbeid, waaruit dat inkomen is verkregen, is verricht. De ministeriŽle regeling wordt binnen een week gepubliceerd.

Ministerie van SZW 24-4-2020, nr. 2020-0000058604 (Fida 20202741) en 21-4-2020, nr. 2020-118 (Fida 20202607)

Verwijzingen:
Fida 20202607 (KB 17-04-2020 2020-118)
Fida 20202741 (MvF 24-02-2020 2020-0000058604 )