FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-1160

Onderzoek naar Tijdelijke verruiming verliesverrekening Vpb

Tijdens het wetgevingsoverleg van 14 april 2020 over de tweede incidentele suppletoire begroting voor het Noodpakket banen en economie in verband met de gevolgen van het coronavirus zijn twee moties ingediend die betrekking hebben op de achterwaartse verliesverrekening in de Vpb. De eerste motie verzoekt de regering te onderzoeken of een verruiming van de huidige verliesverrekening in de Vpb kan bijdragen aan het verbeteren van de liquiditeitspositie van het Nederlandse bedrijfsleven. De tweede motie verzoekt te onderzoeken of, en zo ja, hoe het mogelijk is om toe te staan dat al in het lopende jaar de geschatte verliezen over 2020 kunnen worden verrekend met de winsten uit 2019. Staatssecretaris Vijlbrief heeft de Tweede Kamer in verband hiermee laten weten dat het kabinet op dit moment een breed palet aan mogelijke maatregelen onderzoekt om bedrijven en werkgevers te ondersteunen zodat banen behouden kunnen blijven. In dit kader wordt ook gekeken naar de mogelijkheden die hiertoe bestaan door de mogelijkheden tot verliesverrekening in de Vpb tijdelijk aan te passen. De Tweede Kamer heeft hierop beide moties op 16 april 2020 aangenomen.

Ministerie van FinanciŽn 16-4-2020, nr. 2020-0000073925 (Fida 20202497)

Verwijzingen:
Fida 20202497 (MvF 16-04-2020 2020-0000073925)