FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-1159

Meldplicht NOW-subsidie bij loonkostensubsidie vervalt

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geÔnformeerd over de in de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW-regeling: zie FutD 2020-0991 en FutD 2020-1076) opgenomen verplichting voor werkgevers die loonkostensubsidie ontvangen op grond van artikel 10d Participatiewet om de toekenning van subsidie op grond van de in het kader van de coronacrisis ingevoerde NOW te melden aan de gemeente van wie zij de loonkostensubsidie ontvangen. Deze verplichting was bedoeld om de gemeente de ruimte te geven de loonkostensubsidie lager vast te stellen om zo dubbele financiering van loonkosten voor deze doelgroep te voorkomen. De bewindspersoon laat echter weten dat verrekening van de NOW-subsidie met de loonkostensubsidie moeilijk of niet uitvoerbaar is. Zij zal daarom geen verdere stappen zetten om verrekening mogelijk te maken en accepteert onder de huidige omstandigheden dubbele financiering van loonkosten voor mensen met een arbeidsbeperking. De ministeriŽle regeling NOW wordt in verband hiermee bij de eerstvolgende gelegenheid aangepast.

Ministerie van SZW 10-4-2020, nr. 2020-0000052676 (Fida 20202423)

Verwijzingen:
Fida 20202423 (MvSZW 10-04-2020 2020-0000052676 )