FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-1158

Dividenden en bonussen staan niet in de weg aan NOW-subsidie

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op Kamervragen over de NOW-regeling (zie FutD 2020-0991 en FutD 2020-1076) geantwoord dat het uitkeren van dividenden of bonussen tijdens een periode, zoals de huidige coronacrisis, waarin ook een beroep op overheidssubsidie wordt gedaan niet bij elkaar past. Het controleren of dividenden en bonussen binnen een onderneming zijn uitgekeerd in 2020 zou de regeling echter minder eenvoudig maken en de uitvoering en controle op naleving ingewikkelder. Het achteraf aan de regeling toevoegen van de voorwaarde om geen dividend te mogen uitkeren, ligt volgens de bewindspersoon ingewikkeld omdat het gaat om een verzwarende (negatieve) voorwaarde.

Ministerie SZW 10-4-2020, nr. 2020-0000052689 (Fida 20202424)

Verwijzingen:
Fida 20202424 (MvSZW 10-04-2020 2020-0000052689 )