FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-1076

NOW-regeling vr opening loketten al gewijzigd

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW; zie FutD 2020-0991) in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling is op 2 april 2020 inwerking getreden en vervalt op 1 augustus 2021. Er is ook al meteen een wijziging van de NOW-regeling in de Staatscourant geplaatst. In de NOW was geregeld dat het loon van werknemers voor wie een ontslagaanvraag was ingediend, na verhoging met 50% in mindering werd gebracht op de loonsom van januari 2020 (of, als daar geen loongegevens over beschikbaar waren, november 2019). Dit had echter als onbedoeld effect dat de verhoging met 50% gedeeltelijk, geheel, of mr dan geheel teniet werd gedaan, afhankelijk van de hoogte van het omzetverlies. Met de wijziging is dit niet beoogde effect ongedaan gemaakt. Verder is het nu voor werkgevers met een buitenlands bankrekeningnummer mogelijk om binnen vier weken een Nederlands bankrekeningnummer door te geven waarop de subsidie vervolgens wordt betaald. Tot slot wordt met de wijziging geregeld dat de vaststellingstermijn voor de subsidie wordt verruimd van 22 naar 52 weken. De wijzigingen zijn op 4 april 2020 in werking getreden.

Ministerie SZW 1-4-2020, nr. 2020-0000046630 (Fida 20202120) en Ministerie van SZW 3-4-2020, nr. 2020-0000048664 (Fida 20202119)

Verwijzingen:
Fida 20202119 (MvSZW 03-04-2020 2020-0000048664)
Fida 20202120 (MvSZW 31-03-2020 2020-0000046630)