FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-1074

Europese tijdelijke kaderregeling wegens corona verruimd

De Europese Commissie heeft op 3 april 2020 een wijziging goedgekeurd waarmee de tijdelijke kaderregeling die op 19 maart 2020 is aangenomen wordt verruimd. Deze wijziging moet de lidstaten ruimte geven om het onderzoek naar, het testen en de productie van voor het coronavirus relevante producten te versnellen, om banen te beschermen en om de economie verder te stutten tijdens deze uitbraak van het coronavirus. De gewijzigde tijdelijke kaderregeling biedt een aanvulling op de vele andere mogelijkheden die lidstaten hebben om, met inachtneming van de EU-staatssteunregels, de sociaaleconomische gevolgen van de uitbraak van het coronavirus te dempen.

Met de wijziging wordt de tijdelijke kaderregeling verruimd met vijf nieuwe soorten steunmaatregelen:

  1. Steun voor onderzoek en ontwikkeling rond het coronavirus in de vorm van directe subsidies, terugbetaalbare voorschotten of belastingvoordelen.
  2. Directe subsidies, belastingvoordelen of terugbetaalbare voorschotten, en volledige garanties tegen verliezen als ondersteuning van investeringen in de bouw of het opschalen van infrastructuur die nodig is om producten te ontwikkelen en te testen die nuttig kunnen zijn in de bestrijding van het coronavirus.
  3. Steun voor de productie van producten om de uitbraak van het coronavirus te bestrijden.
  4. Om de liquiditeitskrapte te verminderen waarmee bedrijven door het coronavirus te maken krijgen en om banen veilig te stellen, kunnen de lidstaten gericht betalingsuitstel van belastingen en sociale premies toestaan in de bedrijfstakken, regio's of voor de soorten ondernemingen die het hardst door de uitbraak worden getroffen.
  5. Gerichte steun in de vorm van loonsubsidies voor werknemers. Om de impact van de coronaviruscrisis voor werknemers te helpen beperken, kunnen de lidstaten bijdragen in de loonkosten van de ondernemingen in de bedrijfstakken of regio's die het meest te lijden hebben van de uitbraak van het coronavirus en die anders personeel zouden moeten ontslaan.

Europese Commissie 3-4-2020, nr. IP/20/570 (Fida 20202165)

Verwijzingen:
Fida 20202165 (EC 03-04-2020 IP/20/570)