FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-0992

Handleiding effecten coronacrisis bij WOZ-bezwaren

De Waarderingskamer heeft een handleiding gepubliceerd over het omgaan met effecten van de coronacrisis bij (afhandeling van) WOZ-bezwaren. Hierin zijn praktische richtlijnen gegeven voor het beantwoorden van vragen over WOZ-bezwaren in relatie tot de coronacrisis en voor de afhandeling van WOZ-bezwaren tijdens de uitzonderlijke situatie die door het coronavirus is ontstaan. Hoewel voorlichtingsbijeenkomsten of spreekuren die normaliter tijdens de bezwaarperiode worden georganiseerd zijn geannuleerd, is er volgens de Waarderingskamer geen aanleiding om bezwaartermijnen te verlengen als gevolg van de coronacrisis. Verder komen de opnamen ter plaatse en inpandige opnamen te vervallen in verband met de richtlijnen van het RIVM. De Waarderingskamer verwacht dat belanghebbenden begrip zullen hebben voor de huidige situatie en bereid zullen zijn mee te denken over een praktische oplossing voor een tijdige en zorgvuldige afhandeling van het bezwaar. Tot slot geeft de Waarderingskamer gemeenten in overweging soepeler om te gaan met de betalingstermijnen voor de lokale heffingen of soepeler om te gaan met incasso bij bedrijven die zijn geraakt door de coronacrisis.

Waarderingskamer 1-4-2020 (Fida 20202001)

Verwijzingen:
Fida 20202001 (Diversen 01-04-2020 )