FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-0990

TOZO - speciale coronacrisismaatregel voor zelfstandigen

Het kabinet wil in de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is een economisch noodpakket aangekondigd. Eťn van de maatregelen is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Deze regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie ZZP'ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en geldt vooralsnog tot 1 juni 2020. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de TOZO-regeling toegelicht aan de Tweede Kamer.

Zelfstandig ondernemers met financiŽle problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die uitgevoerd wordt door gemeenten. De regeling is geŽnt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Anders dan bij reguliere bijstand wordt voor de TOZO niet op huishoudniveau gekeken of sprake is van onvoldoende middelen van bestaan. Er is geen toets op het inkomen van de echtgenoot of partner en ook geen vermogenstoets. Hierdoor kunnen zich volgens de staatssecretaris situaties voordoen waarin formeel gezien sprake is van een recht op ondersteuning op grond van de TOZO, maar waarin er materieel gezien geen reden is om een beroep op deze regeling te doen. Het kabinet doet daarom een uitdrukkelijk appel op mensen die de extra ondersteuning niet nodig hebben om af te zien van een aanvraag. Het doel van de regeling is: (1) voorzien in het levensonderhoud van zelfstandigen wanneer het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt, en (2) liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis opvangen. Verder geldt het volgende:

Om gemeenten in staat te stellen het inmiddels al ongekend hoge aantal aanvragen snel en efficiŽnt af te handelen is er bij de vormgeving van de TOZO voor gekozen de kostendelersnorm tijdelijk niet toe te passen. Omdat daarvoor geen wettelijke grondslag bestaat, vraagt de staatssecretaris de gemeenten om de TOZO contra legem uit te voeren. De staatssecretaris bereidt reparatiewetgeving voor om met terugwerkende kracht afdoende grondslag in de wet te creŽren om af te wijken van de kostendelersnorm.

Ministerie van SZW 27-3-2020, nr. 2020-0000046098 (Fida 20201952)

Verwijzingen:
Fida 20201952 (MvSZW 27-03-2020 2020-0000046098 )