FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-0989

Compensatie voor kinderopvangkosten wegens coronacrisis

De reguliere kinderopvang is met ingang van 16 maart 2020 gestaakt in verband met de coronacrisis. Voor ouders in cruciale beroepen blijft de kinderopvang open. Het kabinet compenseert de ouders die hun kinderen niet naar de opvang kunnen brengen voor de kosten voor reguliere kinderopvang. Aan ouders die normaliter kinderopvang gebruiken, is gevraagd de gehele factuur voor kinderopvang te blijven betalen, ook als zij op dit moment geen gebruik kunnen maken van kinderopvang. Bij doorbetaling blijft het recht op de kinderopvangtoeslag en worden terugvorderingen kinderopvangtoeslag zoveel mogelijk voorkomen. Ouders hoeven bij de Belastingdienst/Toeslagen geen wijzigingen door te geven, behalve wanneer hun inkomen wijzigt of als zij ook bij terugkeer naar de reguliere situatie geen gebruik meer van de opvang willen maken. Wanneer ouders een inkomenswijziging doorgeven voor de eerste dag van de volgende maand, wordt deze wijziging verwerkt in de kinderopvangtoeslag van die volgende maand (uitkering van de kinderopvangtoeslag vindt plaats rond de 20e van de maand). Ouders die de factuur blijven doorbetalen, krijgen de eigen bijdrage die ze hierbij betalen, gecompenseerd. Dit geldt zowel voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, als gastouderopvang. De compensatie voor de eigen bijdrage zal worden overgemaakt aan de kinderopvangorganisaties. De kinderopvangorganisaties zullen de compensatie vervolgens overmaken aan de ouders. Deze compensatie zal bestaan uit het verschil tussen de betaalde factuur door ouders en de ontvangen kinderopvangtoeslag. Daarbij zal de overheid het deel tot de maximum uurprijs voor haar rekening nemen, en zullen de kinderopvangorganisaties het gedeelte tussen maximum uurprijs en de werkelijke uurprijs, voor zover die hoger ligt, voor hun rekening nemen. De precieze vormgeving wordt uitgewerkt in een juridische regeling. De praktische uitwerking wordt verder afgestemd met de Belastingdienst/Toeslagen en de brancheorganisaties.

Ministerie van SZW 25-3-2020, nr. 2020-0000045277 (Fida 20201937)

Verwijzingen:
Fida 20201937 (MvF 25-03-2020 2020-0000045277 )