FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-0986

Verdere verruiming betalingsuitstel wegens coronacrisis

Staatssecretaris Vijlbrief van FinanciŽn heeft het bijzonder uitstel van betaling voor ondernemers die door de COVID-19-crisis in de financiŽle problemen komen verduidelijkt en verder versoepeld. Er gold al een tijdelijk versoepeld uitstelbeleid voor ondernemers voor de IB, Vpb, BTW en LB (zie FutD 2020-0821, FutD 2020-0822, FutD 2020-0912, FutD 2020-0827), maar dit is nu uitgebreid.

De uitbreiding geldt zowel voor het aantal belastingen waarvoor de tijdelijke regeling gaat gelden als de te vervullen formaliteiten. Ook meldt de staatssecretaris een versoepeling ten aanzien van de G-rekening en uitstel van de heffing van energiebelasting en/of de opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE).

1. Versoepeld beleid uitstel van betaling voor ondernemers tot 19 juni 2020

Het tijdelijke versoepelde uitstelbeleid voor ondernemers gold al voor de IB, Vpb, BTW en LB. Dit wordt nu ook van toepassing op kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (energiebelasting, ODE, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijns (minerale oliŽn, alcohol en tabak), verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland. Voor alle belastingen geldt dit versoepelde uitstelbeleid tot 19 juni 2020; dat betekent dat in ieder geval tot deze datum verzoeken om uitstel conform het versoepelde uitstelbeleid zullen worden behandeld. Vanaf het moment dat de ondernemer zich meldt, wordt de invordering van zijn belastingschulden voor deze belastingen gedurende drie maanden stopgezet. Dat betekent feitelijk dat de ondernemer meteen uitstel van betaling krijgt. Inhoudelijke beoordeling van het verzoek door de Belastingdienst vindt pas na drie maanden plaats. De ondernemer krijgt in die periode de gelegenheid om aanvullende informatie aan te leveren als voor langer dan drie maanden uitstel wordt gevraagd. Het aanvragen van uitstel kan via de website van de Belastingdienst met een eenvoudig online formulier. Hiervoor logt de ondernemer in met zijn eigen DigiD. Gaat het om een rechtspersoon, dan moet een medewerker of een fiscaal dienstverlener inloggen met diens eigen DigiD.

Voor aangiftebelastingen zoals BTW en loonheffing kan het verzoek om uitstel pas worden gedaan als er een naheffingsaanslag is opgelegd. Na ontvangst van het formulier of de brief zet de Belastingdienst direct alle invorderingsmaatregelen stop. Eťn verzoek volstaat voor uitstel van alle soorten openstaande belastingschulden. De ondernemer krijgt automatisch drie maanden uitstel van betaling; dat geldt voor de openstaande schuld op het moment van het verzoek en voor de nieuw opkomende schulden in de periode van drie maanden. Als de ondernemer langer dan drie maanden uitstel heeft verzocht, krijgt hij van de Belastingdienst bericht welke aanvullende gegevens (zoals een verklaring van een derde-deskundige) daarvoor nodig zijn. Deze gegevens moet de ondernemer binnen de periode van drie maanden aanleveren.

2. Deblokkering G-rekening voor bedragen met bijzonder betalingsuitstel

Naast de bestaande mogelijkheid voor het deblokkeren van overschotten, is het ook mogelijk om de G-rekening vrij te geven ter hoogte van het bedrag waarvoor bijzonder uitstel van betaling is verleend. Hierdoor krijgen deze ondernemers dezelfde mogelijkheden als ondernemers zonder G-rekening. Een instructie voor het aanvragen van de (aanvullende) deblokkering wordt op de website van de Belastingdienst geplaatst.

3. Uitstel verschuldigdheid energiebelasting en ODE

De staatssecretaris zal in een beleidsbesluit goedkeuren dat de energieleveranciers voor leveringen van aardgas en elektriciteit in de maanden april, mei en juni 2020 de energiebelasting en de ODE, en de BTW hierover, op een later moment worden verschuldigd dan normaal. In oktober 2020 worden de energiebelasting en ODE, vermeerderd met de BTW hierover, via een aanvullende factuur alsnog in rekening gebracht en verschuldigd door de energieleveranciers. De goedkeuring geldt niet voor leveringen van aardgas en elektriciteit door energieleveranciers waarbij het tijdvak van de eindfactuur op een langere periode dan een kalendermaand ziet.

Ministerie van FinanciŽn 2-4-2020, nr. 2020-0000066195 (Fida 20202010)

Verwijzingen:
Fida 20202010 (MvF 02-04-2020 2020-0000066195 )