FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-0912

Suggesties NOB bij aanpak knelpunten coronamaatregelen

De NOB heeft haar waardering uitgesproken over de snelheid en de omvang van de maatregelen die zijn gepresenteerd in verband met de coronacrisis (zie FutD 2020-0759, FutD 2020-0821 en FutD 2020-0822). Wel signaleert de NOB een aantal onduidelijkheden bij (1) de aanvraag voor uitstel van betaling en (2) de melding betalingsonmacht en (3) daarnaast een aantal mogelijke knelpunten op het gebied van de BTW en de loonheffingen. Ook spreekt zij haar zorg uit dat het verzenden van verzoeken en meldingen per post de komende tijd lastig is voor veel bedrijven en intermediairs, gelet op de berichtgeving van PostNL dat de postverzending de komende tijd vertraging zal oplopen. Daarom vraagt de NOB aandacht voor de mogelijke consequenties hiervan en vraagt ook of bijvoorbeeld een algemeen e-mailadres kan worden opgesteld waar de verzoeken en meldingen kunnen worden ingediend.

1. Uitstel van betaling

Veel ondernemers vragen wanneer uitstel van betaling - met name voor BTW en loonheffingen - moet worden aangevraagd. De twijfel is daarbij tussen het moment van afdracht of het moment dat een naheffingsaanslag is opgelegd. Op de website van de Belastingdienst is terecht aangegeven dat uitstel kan worden aangevraagd wanneer de aanslag is opgelegd. Uitstel van betaling hoeft dus nog niet aangevraagd te worden op het moment dat er aangifte BTW of loonheffing gedaan wordt, maar niet op aangifte betaald kan worden. Voor veel ondernemers lijkt dit volgens de NOB niet duidelijk. Bevestiging hiervan zou deze ondernemers de gewenste duidelijkheid verschaffen. Daarnaast is een aandachtspunt of het gebruikmaken van deze uitstelregeling impact zal hebben op het afgeven door de Belastingdienst van verklaringen goed betalingsgedrag. Ondernemers die gebruik maken van de drie maanden uitstel van betaling, zullen meestal na afloop van het uitstel nog niet in staat zijn om de op dat moment de facto dubbele lasten te voldoen.

2. Melding betalingsonmacht

De melding betalingsonmacht moet worden gedaan uiterlijk twee weken na het moment waarop de belasting op aangifte voldaan of afgedragen had moeten worden. Als BTW en/of loonheffingen op aangifte niet wordt betaald, volgt pas (veel) later de naheffingsaanslag. Dat is pas het moment waarop een verzoek om bijzonder uitstel van betaling kan worden gedaan. Dit leidt in de praktijk voor veel ondernemers tot vragen en onduidelijkheid. De NOB vraagt de staatssecretaris of het vereist is dat ondernemers een melding betalingsonmacht doen wanneer zij als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen verkeren of dat die melding achterwege kan blijven. De NOB geeft de staatssecretaris in overweging om artikel 36 IW tijdelijk buiten werking te stellen. Als de melding verplicht blijft, zou volgens de NOB de enkele verwijzing naar de coronacrisis moeten kunnen volstaan.

3. BTW en loonheffingen

Nederlandse Orde van Belastingadviseurs 26-3-2020 (Fida 20201827)

Verwijzingen:
Fida 20201827 (NOB 26-03-2020 )