FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-0910

TOGS van € 4.000 voor door coronavirus getroffen sectoren

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is één van de noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen. De TOGS is aan te vragen via rvo.nl/tegemoetkomingcorona tot en met vrijdag 26 juni 2020. De onderneming moet gevestigd zijn in Nederland en de hoofdactiviteit moet blijken uit de inschrijving van peildatum 15 maart 2020 in het handelsregister. Het gaat hierbij om ondernemingen die zijn gevestigd buiten de woning. De enige uitzondering vormen eet- en drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waar de eigenaar, huurder of pachter boven woont. De uitbetaling vindt zo snel als mogelijk plaats nadat de aanvraag is ingediend.

Het gaat onder meer om de volgende branches en sectoren die in aanmerking kunnen komen voor de TOGS:

De TOGS is bedoeld voor ondernemers die verwachten dat hun onderneming in de periode van 16 maart 2020 (dag na aankondiging van eerste noodmaatregel) tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies van tenminste € 4.000 zal lijden. Daarom geldt de voorwaarde dat zij minstens € 4.000 aan vaste lasten hebben in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020. De onderneming mag maximaal 250 medewerkers in dienst hebben. Verder mag de onderneming geen overheidsbedrijf zijn, niet failliet zijn en ook niet een verzoek tot verlening van surseance van betaling hebben ingediend.

Ministerie van Economische Zaken 27-3-2020 (Fida 20201923)

Verwijzingen:
Fida 20201923 (MvEZ 27-03-2020 )