FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-0827

NOB bepleit aanvullende maatregelen coronacrisis

De NOB verwelkomt de eerste maatregelen die het kabinet op 12 maart 2020 (zie FutD 2020-0759) heeft genomen ten aanzien van de economische impact van het coronavirus. Wel constateert de NOB dat er in de praktijk onduidelijkheid bestaat over de aan deze maatregelen klevende eisen.

Om de gevolgen van het coronavirus te verzachten kunnen belastingplichtigen die in betalingsproblemen komen vanwege de economische gevolgen van het virus, bijzonder uitstel van betaling aanvragen zodat de invorderingsmaatregelen opgeschort worden. Naast de gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel, moet een belastingplichtige een verklaring van een (derde) deskundige meesturen, zoals bijvoorbeeld een externe consultant, externe financier, brancheorganisatie, accountant of financieel adviseur. In de praktijk bestaat er volgens de NOB onduidelijkheid over de precieze inhoud van genoemde verklaring en over de vraag wie die verklaring kan en/of mag afgeven. De NOB is van mening dat de praktijk erbij gebaat zou zijn meer praktische handvatten te krijgen in dit kader om de onduidelijkheden weg te nemen. Ook zou het kabinet kunnen overwegen om de eis van een deskundigenverklaring te versoepelen en ook onderbouwde verklaringen van bijvoorbeeld een interne financial controller, interne account of CFO te accepteren.

Verder noemt de NOB onder meer de volgende mogelijke toekomstige maatregelen, waarvan er een aantal ook bij de kredietcrisis zijn genomen:

NOB 17-3-2020 (Fida 20201612)

Verwijzingen:
Fida 20201612 (NOB 17-03-2020 )