FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-0826

Kamervragen over bijstand ZZP'ers vanwege coronavirus

De Tweede Kamerleden Van Weyenberg en Van Beukering-Huijbregts (beiden D66) hebben vragen gesteld aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over snelle toegang van ZZP'ers tot het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) als zij hun opdrachten verliezen door de effecten van het coronavirus. Zij vragen naar de precieze voorwaarden om een Bbz-uitkering te kunnen krijgen en willen ook weten op welke manier de aanvraagperiode, die nu 13 weken duurt, kan worden verkort. De Kamerleden vragen de bewindsman ook of er een mogelijkheid is om onder dezelfde voorwaarden van werktijdverkorting, namelijk als een ZZP'er 20% minder werk verwacht door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt, de Bbz-uitkering versneld toe te kennen als lening.

Tweede Kamer 16-3-2020, nr. 2020Z05139 (Fida 20201564)

Verwijzingen:
Fida 20201564 (TK 16-03-2020 2020Z05139)