FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-0825

Tijdelijke kaderregeling staatssteun wegens coronavirus

De Europese Commissie heeft een tijdelijke kaderregeling aangenomen zodat de lidstaten de door de staatssteunregels geboden flexibiliteit volledig kunnen benutten om de economie te ondersteunen in de context van de uitbraak van het corona-virus (COVID-19). De tijdelijke kaderregeling komt bovenop de bestaande staatssteunregels op grond waarvan de lidstaten al heel wat andere ondersteuningsmaatregelen kunnen nemen om ervoor te zorgen dat er voor alle soorten bedrijven voldoende liquiditeit beschikbaar blijft en dat de economische activiteit tijdens en na de uitbraak van COVID-19 doorgaat.

De tijdelijke kaderregeling in vijf soorten steun:

  1. Rechtstreekse subsidies, selectieve belastingvoordelen en voorschotten: de lidstaten kunnen regelingen opzetten om aan een bedrijf maximaal ۠800.000 toe te kennen om in zijn dringende liquiditeitsbehoeften te voorzien.
  2. Overheidsgaranties voor leningen die door bedrijven bij banken worden genomen: de lidstaten kunnen overheidsgaranties verlenen om ervoor te zorgen dat banken leningen blijven verstrekken aan de klanten die deze nodig hebben.
  3. Gesubsidieerde overheidsleningen voor bedrijven: de lidstaten kunnen bedrijven leningen met gunstige rentevoeten verstrekken. Deze leningen kunnen bedrijven helpen om dringende werkkapitaal- en investeringsbehoeften te dekken.
  4. Waarborgen voor banken die staatssteun naar de reŽle economie doorleiden: sommige lidstaten willen voortbouwen op de bestaande leencapaciteit van de banken en hen te gebruiken als een kanaal voor steun aan (vooral) kleine en middelgrote ondernemingen. De kaderregeling maakt duidelijk dat dergelijke steun wordt beschouwd als rechtstreekse steun aan de klanten van de banken en niet aan de banken zelf, en geeft richtsnoeren om de concurrentie tussen banken zo weinig mogelijk te verstoren.
  5. Kortlopende exportkredietverzekering: de kaderregeling voorziet in extra flexibiliteit voor het bewijs dat bepaalde landen niet-verhandelbare risico's inhouden, waardoor de staat waar nodig kortlopende exportkredietverzekering kan verstrekken.

De tijdelijke kaderregeling is een aanvulling op de vele andere mogelijkheden waarover de lidstaten op grond van de EU-staatssteunregels al beschikken om de sociaaleconomische gevolgen van de uitbraak van COVID-19 te verzachten.

Europese Commissie 19-3-2020, nr. IP/20/496 (Fida 20201725)
Raad van de EU 16-3-2020, nr. 2020-0000055626 (Fida 20201726)

Verwijzingen:
Fida 20201725 (EC 19-03-2020 )
Fida 20201726 (MvF 19-03-2020 2020-0000055626)