FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-0824

Pensioenopbouw bij arbeidsduurverkorting door corona

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst heeft antwoord gegeven op de vraag welke mogelijkheden er zijn om de pensioenopbouw voort te zetten ingeval er een tijdelijke arbeidsduurverkorting wordt toegepast als gevolg van de maatregelen rondom het coronavirus Covid-19.

Gedurende de periode van tijdelijke arbeidsduurverkorting in verband met het coronavirus Covid-19 kunnen zich met name de volgende situaties voordoen:

  1. Arbeidsduurverkorting waarbij de dienstbetrekking geheel in stand blijft. In dat geval blijft sprake van pensioengevende diensttijd in de zin van artikel 10a, lid 1, onderdeel a, UVBT LB. Dat hierbij sprake kan zijn van een lager pensioengevend loon hoeft geen probleem te zijn mits sprake is van een gebruikelijke loonsverlaging (art. 19 Wet LB). Bij een gebruikelijke loonsverlaging kan de pensioenopbouw worden voortgezet over het loon dat voorafgaand aan de arbeidsduurverkorting werd genoten.
  2. Arbeidsduurverkorting waarbij de dienstbetrekking (gedeeltelijk) tijdelijk wordt beŽindigd in verband met het coronavirus Covid-19. Als de werknemer een inkomensvervangende, loongerelateerde uitkering ontvangt (zoals een WW-uitkering), is sprake van pensioengevende diensttijd in de zin van artikel 10a, lid 1, onderdeel c, UVBT LB. De pensioenopbouw mag worden voortgezet op basis van het pensioengevend loon dat voorafgaande aan de arbeidsduurverkorting werd genoten.
  3. Arbeidsduurverkorting waarbij geen sprake is van onvrijwillig ontslag of geen inkomensvervangende, loongerelateerde uitkering wordt ontvangen. In dat geval kan er onder voorwaarden gebruik gemaakt worden van de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw in de zin van artikel 10a, lid 1, onderdeel c, UVBT LB en onderdeel 2.3 van het Verzamelbesluit pensioenen van 11 december 2018 (zie FutD 2019-0050).

Belastingdienst 16-3-2020, nr. V&A 20-004 (Fida 20201573)

Verwijzingen:
Fida 20201573 (Bel.dienst 16-03-2020 V&A20-004)