FutD - archief
Print

Artikelnummer: FutD 2020-0759

Coronacrisis: betalingsuitstel en milder verzuimboetebeleid

De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft maatregelen aangekondigd ten aanzien van de economische impact van het coronavirus. Naast werktijdverkorting en verruiming van de borgstelling voor MKB-kredieten, neemt het kabinet ook fiscale maatregelen. Op nationaal gebied gaat het om de volgende maatregelen.

1. Werktijdverkorting en mogelijke opschaling

Bedrijven die worden getroffen door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en aan alle voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de huidige regeling werktijdverkorting. Bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wordt momenteel met veel inzet gewerkt aan het uitvoeren en opschalen van de regeling voor werktijdverkorting. ZZP'ers kunnen, omdat zij geen personeel in dienst hebben, geen beroep doen op de regeling voor werktijdverkorting. ZZP'ers die door de uitbraak van het coronavirus in de problemen komen, kunnen een beroep doen op het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) wanneer zij aan de voorwaarden voor deze regeling voldoen.

2. Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Banken en andere financiers kunnen bedrijven die in liquiditeitsproblemen komen door het coronavirus helpen door tijdelijke verstrekking van een overbruggingskrediet of een ophoging van het Rekening Courantkrediet (RC-krediet). Ook opschorting van aflossingen van bestaande kredietlijnen is een mogelijkheid die financiers zelf kunnen treffen. De staatssecretaris van EZK streeft er daarom naar om per eind maart met een tijdelijke verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) de risico's te mitigeren, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven. Met de BMKB staat de overheid voor een deel borg voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de betrokken financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kunnen bieden.

3. Fiscaliteit

Ministerie van FinanciŽn 12-3-2020, nr. CE-AEP/20072624 (Fida 20201486)
Forum Fiscaal Dienstverleners 13-3-2020 (Fida 20201545)

Verwijzingen:
Fida 20201486 (MvF 12-03-2020 CE-AEP/20072624)
Fida 20201545 (Bel.dienst 13-03-2020 )