FutD - archief
Print

Nummer fida20223067
Kenmerk Tweede Kamer 24 mei 2022
Titel Voor zomer nog scenario's mogelijke compensatie niet-bezwaarmakers box 3
Samenvatting

Staatssecretaris Van Rij heeft tijdens het mondelinge vragenuur in de Tweede Kamer van dinsdag 24 mei 2022 vragen beantwoord over de gevolgen van het arrest van de Hoge Raad van 20 mei 2022. De Hoge Raad besliste in dat arrest dat geen rechtsherstel hoeft te worden geboden aan degene die niet op tijd bezwaar had gemaakt tegen de box 3-heffing over 2017 en 2018, maar wiens bezwaren waren aangemerkt als een verzoek om ambtshalve vermindering. Volgens de staatssecretaris gaat het kabinet bekijken hoe uitvoering kan worden gegeven aan de unaniem aangenomen motie-Eppink waaruit volgt dat er k in de situatie van niet-bezwaarmakers een tegemoetkoming moet worden bekeken en die de regering verzoekt om bij een compensatieregeling te onderzoeken hoe kleine spaarders als eerste voor compensatie in aanmerking kunnen komen. Als er een compensatieregeling voor niet-bezwaarmakers komt zal dat volgens de staatssecretaris bij aparte wet moeten gebeuren. Daarbij acht de staatssecretaris de kans niet heel groot dat alle niet-bezwaarmakers gecompenseerd zullen worden, omdat dan ook degenen gecompenseerd worden "die het kunnen lijden" terwijl de motie-Eppink het heeft over "kleine spaarders". De bewindspersoon liet verder weten dat belastingplichtigen voor het belastingjaar 2017 tot uiterlijk 31 december 2022 de tijd hebben om alsnog verzoeken tot ambtshalve vermindering te doen, maar roept op om dat niet te doen en om de discussie af te wachten aan de hand van een zorgvuldig, goed doordacht scenariostuk. De staatssecretaris is voornemens de mogelijke scenario's en opties voor het zomerreces van 2022 met de Tweede Kamer te delen.

Tekst

Dit document heeft een bijlage.

Datum 20220524