FutD - archief
Print

Nummer fida20222758
Kenmerk Ministerie van FinanciŽn 10 mei 2022, nr. 2022-0000140109
Titel Doorwerking rechtsherstel box 3 in naar (inkomensafhankelijke) regelingen
Samenvatting

De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer geÔnformeerd over de doorwerking van het rechtsherstel in box 3 in diverse (inkomensafhankelijke) regelingen. Volgens de bewindspersoon zal het rechtsherstel in box 3 voor veel burgers tot gevolg hebben dat het box 3-inkomen daalt, waardoor ook het verzamelinkomen daalt. Voor regelingen die de omvang van de vergoeding afhankelijk stellen van dit verzamelinkomen kan daarmee sprake zijn van een doorwerking. Uit een interdepartementale inventarisatie zijn ten minste de volgende regelingen naar voren gekomen waarvan al bekend is, of verwacht wordt, dat er sprake is van budgettaire impact: kinderopvangtoeslag, Wet Kindgebonden Budget, zorgtoeslag, ouderenkorting, aanvullende beurs DUO, tegemoetkoming uit de Wet tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Scholing (WTOS), draagkrachtberekening DUO, bijverdiengrens in het MBO, inkomensafhankelijke hogere huurverhoging en de eigen bijdrage WLZ/WMO. Daarnaast zijn er enkele regelingen die gebruik maken van het verzamelinkomen, waarbij het zou kunnen zijn dat er een effect optreedt. Dit zijn onder andere de erfbelasting, de Wet op de Rechtsbijstand, de Energiebespaarlening via het Warmtefonds en de huurtoeslag. Een uitvoeringstoets zal volgens de staatssecretaris uitsluitsel moeten geven.

Tekst

Dit document heeft een bijlage.

Datum 20220510