FutD - archief
Print

Nummer fida20222511
Kenmerk Tweede Kamer 26 april 2022, nr. 2022Z08417
Titel Kamervragen over ontbreken van juridische adviezen over box 3-heffing
Samenvatting

De staatssecretaris stuurde op 15 april 2022 een notitie naar de Tweede Kamer waarin hij inging op (a) de vraag hoe na het Kerstarrest van de Hoge Raad over de box 3-heffing rechtsherstel kan worden geboden voor de belastingjaren 2017-2022 en (b) spoedwetgeving voor 2023 en 2024. Daarbij verstrekte hij ook een overzicht van interne en externe adviezen over de box 3-heffing. Het Tweede Kamerlid Omtzigt heeft hierover Kamervragen gesteld, omdat het overzicht niet zoals gevraagd in het jaar 2010 begint, maar in het jaar 2015. Het betreft bovendien alleen juridische adviezen over strijdigheid met het EVRM en niet álle adviezen. Het Tweede Kamerlid merkt op dat uit het overzicht van de staatssecretaris blijkt dat in de periode 2015-2017 eigenlijk geen adviezen of memo's zijn uitgebracht, terwijl in die periode toch het Belastingplan 2016 behandeld is, waarin de nieuwe box 3-heffing voor 2017 is ingevoerd met de vele ficties, en wat uiteindelijk geleid heeft tot het Kerstarrest. Als er geen juridische adviezen en analyses waren, wil de heer Omtzigt weten op basis waarvan het kabinet dan uitspraken kon doen over het vertrouwen dat deze vernieuwde box 3-heffing juridisch houdbaar zou zijn, zoals de regering herhaaldelijk deed tijdens de behandeling van dat Belastingplan.

Tekst

Dit document heeft een bijlage.

Datum 20220426