FutD - archief
Print

Nummer fida20222283
Kenmerk Ministerie van FinanciŽn 15 april 2022
Titel Box 3-heffing vanaf 2025 een vermogensaanwasbelasting
Samenvatting

Het kabinet is van plan om vanaf 2025 belasting te gaan heffen over het werkelijk rendement in box 3. Staatssecretaris Van Rij schetst in een nota aan de Tweede Kamer de hoofdlijnen van de beoogde vermogensrendementsheffing op basis van werkelijk rendement en stelt daarin voor het nieuwe box 3-stelsel vorm te gegeven als een vermogensaanwasbelasting. Bij een vermogensaanwasbelasting wordt jaarlijks belasting geheven over de reguliere inkomsten (zoals rente, dividend, huur en pacht) en de ongerealiseerde waardeontwikkeling van vermogensbestanddelen (zoals koerswinst of koersverlies over aandelen, waardestijging of waardedaling van onroerend goed). Aan de hand van de contouren in de nota is het volgens de staatssecretaris mogelijk om in de komende maanden tot een conceptwetsvoorstel te komen. Dit wetsvoorstel zal dan langs de gebruikelijke weg worden aangeboden voor internetconsultatie. Vervolgens kunnen eind 2022 de benodigde wetgevingstoetsen worden uitgevoerd en kan het wetsvoorstel begin 2023 ter advisering worden voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van State. De wetgeving kan dan voor het zomerreces 2023 aanhangig worden gemaakt bij de Tweede Kamer. Als de wetgeving uiterlijk eind 2023 door beide Kamers wordt aangenomen, kan de heffing naar werkelijk rendement naar verwachting op zijn vroegst worden ingevoerd met ingang van het belastingjaar 2025.

Tekst

Dit document heeft een bijlage.

Datum 20220415