FutD - archief
Print

Nummer fida20222280
Kenmerk Ministerie van FinanciŽn 15 april 2022, nr. 2022-0000122084
Titel Varianten voor rechtsherstel box 3-heffing na Kerstarrest
Samenvatting

De staatssecretaris gaat in een notitie aan de Tweede Kamer in op (a) de vraag hoe na het Kerstarrest van de Hoge Raad over de box 3-heffing rechtsherstel kan worden geboden voor de belastingjaren 2017-2022 en op (b) spoedwetgeving voor 2023 en 2024. Na een technische briefing op 19 april en een commissiedebat op 20 april 2022 zal het kabinet vervolgens bij de voorjaarsbesluitvorming een beslissing nemen over het bieden van passend rechtsherstel, spoedwetgeving voor de jaren 2023 en 2024 en een solide stelsel voor de toekomst. Afhankelijk van de keuze voor de doelgroep en de herstelvariant kost het herstel tussen de € 2,4 mld en € 11,7 mld. Wanneer besluitvorming over de wijze van herstel heeft plaatsgevonden en dit in de systemen is verwerkt, kan de Belastingdienst starten met herstel. Volgens planning zal dit rond 1 juli 2022 zijn en dan kan de Belastingdienst alles op alles zetten om de uitspraak op bezwaarschriften die vallen onder de massaal bezwaarprocedure 2017-2020 ten uitvoer te leggen voor 4 augustus 2022. De enige uitvoerbare en voor het kabinet acceptabele wijze van rechtsherstel gaat uit van de werkelijke vermogensmix, met een nieuwe forfaitaire berekening. Hiervoor zijn twee varianten uitgewerkt. Bij beide varianten is sprake van geautomatiseerd rechtsherstel op basis van een nieuwe forfaitaire berekening, waarbij wordt uitgegaan van de werkelijke samenstelling van het vermogen van belastingplichtigen, maar niet van het werkelijke rendement. De belasingplichtige krijgt geld terug als het nieuw berekende forfaitaire rendement lager is dan het oorspronkelijk berekende forfaitaire rendement. De twee varianten voor de nieuwe forfaitaire berekening zijn: (1) de forfaitaire spaarvariant: er wordt gewerkt met drie forfaits voor: spaargeld, schulden en overige bezittingen, en (2) de forfaitaire variant voor alle vermogenscategorieŽn. Bij deze variant worden voor alle rubrieken uit de belastingaangifte de forfaits aangepast aan de gemiddelde rendementen voor deze vermogenscategorieŽn in het betreffende belastingjaar. Omdat er echter nog steeds wordt uitgegaan van forfaitaire rendementen, zal voor de meeste belastingplichtigen het nieuw berekende rendement niet exact gelijk zijn aan het werkelijk behaalde rendement. Belastingplichtigen waarvoor het rechtsherstel geldt hebben op grond van bestaande wet- en regelgeving toegang tot rechtsmiddelen om hierover te procederen. De twee hoofdvarianten voor de spoedwetgeving voor 2023 en 2024 betreffen in feite de omzetting in wetgeving van de nieuwe forfaits bij het rechtsherstel.

Tekst

Dit document heeft een bijlage.

Datum 20220415