FutD - archief
Print

Nummer fida20221425
Kenmerk Belastingdienst 9 maart 2022
Titel Antwoorden Belastingdienst op vragen over box 3 in IB-aangifte 2021
Samenvatting

De Belastingdienst heeft veelgestelde vragen beantwoord over het verwerken van box 3-vermogen in de aangifte 2021. Sinds het Kerstarrest van de Hoge Raad moet de Belastingdienst over de jaren 2017, 2018 en daarna uitgaan van het werkelijke rendement op inkomen uit sparen en beleggen. De berekening van dat werkelijke rendement is nog niet in de belastingaangifte 2021 doorgevoerd. De Belastingdienst vraagt belastingplichtigen met inkomen uit box 3-vermogen net als in voorgaande jaren hun totale inkomen uit vermogen in box 3 op te geven in hun belastingaangifte omdat de Belastingdienst deze gegevens nodig heeft om de definitieve aanslag, in lijn met het Kerstarrest te kunnen berekenen. In twee situaties kan het nog niet-aangepaste aangifteprogramma specifieke gevolgen hebben voor de aangifte: (1) belastingplichtigen met een fiscale partner kunnen achteraf gezien geen optimale verdeling van het gezamenlijke inkomen uit vermogen in box 3 hebben gekozen, (2) belastingplichtigen die door toepassing van het arrest een lager niet-aftrekbaar drempelbedrag voor zorgkosten en giften hebben, komen achteraf gezien misschien wl in aanmerking voor aftrek. De Belastingdienst onderzoekt wat de gevolgen voor deze groepen zijn en houdt daar rekening mee in de definitieve aanslag. Doordat pas later duidelijk wordt hoe het arrest van de Hoge Raad wordt uitgevoerd, zullen de definitieve aanslagen bij belastingplichtigen met inkomen uit vermogen in box 3 waarschijnlijk later dan de normale datum van 1 juli worden verstuurd. Zij krijgen bericht van de Belastingdienst. Verder is in de voorlopige aanslag (VA) 2022 nog geen rekening gehouden met het Kerstarrest. Hierdoor kan de VA met inkomen uit vermogen in box 3 onjuist zijn. Nadat aangifte over 2022 is gedaan, verwerkt de Belastingdienst het Kerstarrest in de definitieve aanslag. De actuele stand van zaken voor vragen over box 3 bij het invullen van de belastingaangifte is te vinden op belastingdienst.nl/box3.

Tekst

Dit document heeft een bijlage.

Datum 20220309