FutD - archief
Print

Nummer fida20220967
Kenmerk Ministerie van Financiën 15 februari 2022, nr. 2022-0000041789
Titel Mogelijke fiscale maatregelen voor onroerend goed na box 3-arrest
Samenvatting

Tijdens het Kamerdebat op 2 februari 2022 diende het Tweede Kamerlid Omtzigt (Groep Omtzigt) een motie in over het arrest van de Hoge Raad inzake box 3. Met de motie werd de regering verzocht om een commissie in te stellen die met voorstellen komt voor een minder verstorende belastingheffing op onroerend goed en die alleen betaalbare huurwoningen en de eerste betaalbare koopwoningen bevordert, en werd verzocht de eerste rapportage daarvan vóór de zomer van 2022 naar de Kamer te sturen. Staatssecretaris Van Rij heeft in overleg met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een reactie gegeven op deze motie. De problemen op de woningmarkt en de invloed van belastingheffing op onroerend goed baren ook de staatssecretaris zorgen. Op dit moment wordt er een beleidsdoorlichting woningmarktbeleid uitgevoerd. De fiscale regels met betrekking tot de woningmarkt maken deel uit van de onderzoeksopzet. De uitkomst wordt verwacht in het laatste kwartaal van 2022. Ten tweede vindt een evaluatie plaats naar het regime van de fiscale beleggingsinstelling (fbi). Daaruit volgen naar verwachting aanbevelingen met betrekking tot (buitenlandse) vastgoedbeleggers die in Nederlands vastgoed beleggen door gebruik te maken van het fbi-regime. Het resultaat hiervan wordt verwacht in het voorjaar 2022. Verder worden voor de verstorende belastingheffing op onroerend goed en het bevorderen van betaalbare huur- en koopwoningen aan de volgende fiscale maatregelen gedacht:

  • Het kabinet werkt aan een stelsel van werkelijk rendement in box 3. Vooruitlopend op de uitwerking hiervan zal per 2023 de leegwaarderatio worden afgeschaft. Hierdoor zal de belasting van het rendement op verhuurd vastgoed in box 3 méér aansluiten bij de praktijk, en komt er een betere balans in het huidige fiscale regime voor particulieren/beleggers die woningen voor de verhuur financieren in box 3.
  • De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning ("jubelton") wordt afgeschaft.
  • De verhuurderheffing wordt afgeschaft.
  • Het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting wordt verder verhoogd van 8% naar 9%. Zo ontstaat er op de woningmarkt meer ruimte voor niet-beleggers, zoals starters (éénmalig 0%-tarief tot € 400.000) en doorstromers (2% tarief), ten opzichte van beleggers.

Verder kunnen gemeenten sinds 1 januari 2022 een opkoopbescherming invoeren. Dit verbiedt opkoop voor verhuur in gebieden waar de druk op de woningmarkt groot is, zodat er meer koopwoningen beschikbaar zijn. De jaarlijkse huurprijsstijging in de vrije huursector is beperkt op inflatie plus 1%. Het kabinet zet in op 100.000 nieuwbouwwoningen per jaar, waarvan 2/3 deel betaalbare woningen moeten zijn. Daarnaast wil het kabinet een vorm van huurprijsbescherming instellen voor middenhuurwoningen. Hoewel de staatssecretaris het beoogde doel dat de heer Omtzigt voor ogen heeft met zijn motie

Tekst

Dit document heeft een bijlage.

Datum 20220215