FutD - archief
Print

Nummer fida20217376
Kenmerk Ministerie van FinanciŰn 24 december 2021, nr. 2021-191442
Titel Besluit met Corona-betalingsuitstel per 25-12-2021 geactualiseerd
Samenvatting

De staatssecretaris heeft een geactualiseerde versie uitgebracht van het Besluit noodmaatregelen coronacrisis van 24 september 2021. Het besluit van 24 september 2021 is ingetrokken. Het geactualiseerde besluit is in werking getreden met ingang van 25 december 2021 en werkt terug tot en met 12 maart 2020, met dien verstande dat verschillende onderdelen een afwijkende datum voor terugwerkende kracht of vervaldatum kennen. Aan het besluit ontlenen wij de volgende goedkeuringen:

  • De ontvanger verleent tot en met 31 januari 2022 uitstel van betaling aan ondernemers die in aanmerking komen voor de betalingsregeling van goedkeuring 1 van onderdeel 3.5. Het uitstel wordt verleend voor de loonheffingen, BTW, IB/PVV, inkomensafhankelijke bijdrage ZVW, Vpb, kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE), kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijnzen en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken, die uiterlijk op 31 januari 2022 betaald moeten zijn. Ondernemers hoeven niet nogmaals te verzoeken om uitstel.
  • De ontvanger verleent tot en met 31 januari 2022 uitstel van betaling aan ondernemers die voor het eerst of opnieuw om uitstel verzoeken op grond van dit beleidsbesluit. Ondernemers kunnen hierom tot en met 31 januari 2022 schriftelijk verzoeken, voor ÚÚn of meer van de hiervˇˇr genoemde belastingen die uiterlijk op 31 januari 2022 betaald moeten zijn. De ontvanger stelt de ondernemer in de gelegenheid om de op grond van deze goedkeuring uitgestelde belastingschuld af te lossen met een betalingsregeling, tenzij de betalingsproblemen niet hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan. Vˇˇrdat de ontvanger het uitstel intrekt of weigert, stelt hij de ondernemer in de gelegenheid om aan te tonen dat de betalingsproblemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan.
  • Noch het feit dat aan de ondernemer eerder uitstel op grond van het bestaande beleid is verleend, noch het feit dat de ondernemer verzoekt om een andere vorm van uitstel vormt een belemmering voor het toekennen van uitstel van betaling (samenloop uitstelvormen).
  • De ontvanger verleent tot 1 oktober 2027 uitstel van betaling voor belastingen van ondernemers die uiterlijk 30 september 2021 betaald hadden moeten zijn, mits aan de ondernemer ingevolge goedkeuring 1 van onderdeel 3.1 van dit besluit is toegezegd dat geen invorderingsmaatregelen zouden worden genomen.
  • De ontvanger verleent tot 1 oktober 2027 uitstel van betaling voor belastingen van ondernemers die uiterlijk 31 januari 2022 betaald hadden moeten zijn en waarvoor ingevolge onderdeel 3.4a van dit besluit uitstel van betaling is verleend, tenzij de betalingsproblemen niet hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan. De ondernemer lost de belastingen af voor 1 oktober 2027 met een betalingsregeling.

Daarnaast is de maatregel verlengd dat continu´teitsbijdragen zorglichamen geen invloed hebben op de zorgvrijstelling (onderdeel 8.6.1).

Tekst

Dit document heeft een bijlage.

Datum 20211224