FutD - archief
Print

Nummer fida20215267
Kenmerk Ministerie van FinanciŽn 29 september 2021, nr. 2021-20581
Titel Actualisatie besluit betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld
Samenvatting

De staatssecretaris heeft het besluit Eigenwoningrente; betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld van 28 juni 2021 geactualiseerd. Dit besluit bevat goedkeuringen waardoor een eigenwoningschuld die onder de fiscale aflossingseis valt, blijft behoren tot de eigenwoningschuld als met de geldverstrekker een betaalpauze voor rente en aflossing wordt overeengekomen vanwege (dreigende) betalingsproblemen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus en de daardoor ontstane aflossingsachterstand op een andere wijze dan waarin wettelijk is voorzien, wordt ingehaald. Daarnaast wordt in het besluit toegelicht op welk moment de tijdens de betaalpauze verschuldigde rente aftrekbaar is. Het besluit geldt onder voorwaarden ook voor al vůůr 8 mei 2020 overeengekomen betaalpauzes in verband met de uitbraak van het coronavirus. Ten opzichte van het vorige besluit is de periode waarbinnen de belastingplichtige en de geldverstrekker een betaalpauze overeen kunnen komen verlengd. Verder zijn enkele redactionele wijzigingen aangebracht. Met deze aanpassingen is geen inhoudelijke wijziging beoogd. Het besluit treedt in werking [kopij: is in werking getreden] op 30 september 2021.

Tekst

[dit document is beschikbaar in pdf]

Datum 20210929