FutD - archief
Print

Nummer fida20214618
Kenmerk Ministerie van FinanciŽn 31 augustus 2021, nr. 2021-0000145512
Titel Besprekingen met Duitsland en BelgiŽ over structurele thuiswerkregeling voor grensarbeiders
Samenvatting

De staatssecretaris heeft de Kamervragen beantwoord over de fiscale behandeling van thuiswerkdagen in relatie met Duitsland en BelgiŽ gedurende de coronacrisis . In een daarbij horende brief is de bewindsman uitgebreid ingegaan op (1) de fiscale behandeling van thuiswerkdagen van grensarbeiders vůůr het uitbreken van de coronacrisis, (2) de thuiswerkovereenkomst met Duitsland en geeft hij tot slot (3) een schets van de situatie na afloop van de thuiswerkovereenkomst. De thuiswerkovereenkomsten zijn eerder al verlengd tot en met 30 september 2021. Nederland zet in op een verdere verlenging van de overeenkomsten tot het eind van dit jaar, maar het is nog niet duidelijk of de overeenkomst inderdaad verder wordt verlengd. Wanneer de thuiswerkovereenkomst eindigt, gelden de normale verdragsregels ter voorkoming van dubbele belastingheffing. Dat betekent dat als een grensarbeider duurzaam thuis blijft werken het heffingsrecht over inkomsten die zijn toe te wijzen aan de thuiswerkdagen, toekomt aan de woonstaat. Vůůr het uitbreken van de coronacrisis heeft de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor de fiscale behandeling van thuiswerkdagen van grensarbeiders tijdens een Algemeen overleg Belasting- en sociale zekerheidspositie van grensarbeiders in maart 2020. De staatssecretaris had toen al aangegeven dat hij positief staat tegenover het idee van een regeling in de belastingverdragen waardoor het heffingsrecht bij een bepaald aantal thuiswerkdagen in de werkstaat blijft en heeft dit onderwerp op de agenda gezet bij de besprekingen met beide buurlanden. Een aanpassing van het belastingverdrag vergt ook een goede analyse van de positieve en negatieve inkomenseffecten en de samenloop met sociale zekerheid. Op basis van de eerste verkennende besprekingen met Duitsland en BelgiŽ hierover kan de staatssecretaris nog niet zeggen of het zal lukken om met Duitsland en BelgiŽ een structurele thuiswerkregeling overeen te komen.

Tekst

[dit document is beschikbaar in pdf]

Datum 20210831