FutD - archief
Print

Nummer fida20213434
Kenmerk Ministerie van FinanciŽn 2 juli 2021, nr. 2021-0000126845
Titel Corona geen reden voor uitstel wetsvoorstel excessief lenen (DGA-taks)
Samenvatting

De staatssecretaris heeft nadere informatie over de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap naar de Tweede Kamer gestuurd ("DGA-taks"). Hierbij gaat hij in op de gevolgen van de coronapandemie op het aantal ondernemers dat naar verwachting door dit wetsvoorstel wordt geraakt en op de vraag of deze ondernemers privť over voldoende middelen beschikken om de liquiditeitspositie van hun vennootschappen te waarborgen. Volgens de staatssecretaris zijn er momenteel nog geen aangiftegegevens beschikbaar op basis waarvan kan worden geraamd wat de ontwikkeling is geweest van het aantal houders van een aanmerkelijk belang (a.b.) met excessieve schulden tijdens de coronacrisis in 2020 en 2021. Een deel van de schulden van a.b.-houders aan hun vennootschap is mogelijk al in 2019 afgelost als gedragseffect door de aankondiging van het wetsvoorstel en het feit dat nog gebruik kon worden gemaakt van het box 2-tarief van 25% (2021: 26,9%). In verband met de coronacrisis heeft het kabinet uitgebreide steunmaatregelen voor ondernemers ingevoerd. Het (extra) lenen door de a.b.-houders tijdens de coronacrisis leidt ertoe dat de liquiditeitspositie van de eigen vennootschap wordt uitgehold terwijl het kabinet juist probeert om met diverse steunmaatregelen de liquiditeitspositie van ondernemingen op peil te houden. Als er toch a.b.-houders zijn die de afgelopen tijd extra geld hebben geleend van hun eigen vennootschap, dan betekent dat volgens de staatssecretaris niet dat er meer a.b.-houders door het wetsvoorstel zullen worden geraakt. Mede vanwege de coronacrisis is de inwerkingtreding met een jaar uitgesteld, zodat er een jaar extra is om te anticiperen op de voorgestelde maatregel. Het streven is dat de in het wetsvoorstel opgenomen maatregel met ingang van 1 januari 2023 in werking treedt, waardoor de eerste peildatum 31 december 2023 zal zijn. Bovendien heeft het wetsvoorstel uitsluitend fiscale gevolgen voor excessieve leningen waarvan pas sprake is als, kort gezegd, meer dan € 500.000 wordt geleend.

Tekst

[dit document is beschikbaar in pdf]

Datum 20210702