FutD - archief
Print

Nummer fida20213345
Kenmerk Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 29 juni 2021, nr. CE-AEP/21170311
Titel Versobering Coronasteun vanaf derde kwartaal 2021
Samenvatting

Het kabinet heeft de Tweede Kamer geÔnformeerd over een heroverweging van het coronasteunpakket in het derde kwartaal van 2021. De coronasteunmaatregelen zullen in beginsel vanaf het vierde kwartaal 2021 worden beŽindigd. Aanleiding voor de wijzigingen zijn de snelle afname van de maatschappelijke en economische impact van het coronavirus en het herstel van de economie. Uit de aankondiging van het steun- en herstelpakket voor het derde kwartaal 2021 volgde dat een positiever epidemiologisch en economisch uitgangspunt aanleiding kon zijn om de steunregelingen eventueel aan te passen. Daarvan is volgens het kabinet nu sprake. Vanaf 1 juli 2021 geldt het volgende:

1. NOW

In het nieuwe pakket mag een bedrijf tot 80% omzetverlies opgeven voor het derde kwartaal 2021, zodat er nog voor maximaal 80% van de loonsom een tegemoetkoming kan worden verkregen. Ook het voorschot wordt hierop aangepast. Het vergoedingspercentage blijft hetzelfde als in het tweede kwartaal 2021, net als het minimale omzetverlies van 20%. Het op te geven omzetverlies wordt begrensd in verband met het vervallen van de contactbeperkingen en de opening van bedrijven met "testen-voor-toegang". Ook draagt deze maatregel bij aan het verminderen van het risico op misbruik en oneigenlijk gebruik. Een omzetverliesgrens is ook overwogen voor de vastelastenregeling (TVL), maar bleek in de praktijk onuitvoerbaar.

2. Belastinguitstel

Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 oktober 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit alsnog doen. Voor ondernemers die eerder in 2021 al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 oktober 2021. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen schoof eerder al op naar 1 oktober 2022 en hier is vijf jaar de tijd voor. Wel wordt van ondernemers verwacht dat zij vanaf 1 oktober 2021 weer gewoon belasting gaan betalen.

3. BeŽindiging steunpakket

Gezien het positieve epidemiologische en economisch beeld zal het kabinet het steun- en herstelpakket na het derde kwartaal van 2021 niet verlengen. In het geval van grootschalige en nationale sluitingen kunnen echter nieuwe steunmaatregelen worden overwogen.

Tekst

[dit document is beschikbaar in pdf]

Datum 20210629