FutD - archief
Print

Nummer fida20213094
Kenmerk Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 17 juni 2021, nr. WJZ/ 21154365
Titel Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19
Samenvatting

De staatssecretaris van EZK heeft de Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19in de Staatscourant geplaatst. De regeling dekt de projectkosten van evenementen die als gevolg van een door de rijksoverheid vastgesteld evenementenverbod in verband met de corona-situatie moeten worden geannuleerd. Daarbij gaat het om evenementen die zijn gepland in de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021. De regeling ziet ook op evenementen die normaal gesproken vr 1 juli 2021 zouden hebben plaatsgevonden, maar worden verplaatst naar de genoemde periode (en voor het verplaatste evenement ook een vergunning of een schriftelijke bevestiging van het voornemen tot vergunningverlening hebben gekregen). Binnen deze periode geplande evenementen mogen verschoven worden naar een latere datum binnen die periode, waarbij verplaatsingskosten eenmalig voor subsidie vanuit de regeling in aanmerking komen (verplaatsen is immers goedkoper dan annuleren) als het verschoven evenement later onverhoopt alsnog geannuleerd moet worden. De regeling is erop gericht dat de organisator van een evenement zijn toeleveranciers kan betalen voor zover hij daartoe privaatrechtelijk verplicht is. Daarnaast is de regeling erop gericht dat ook de organisator zelf gecompenseerd wordt voor specifiek gemaakte kosten bij de organisatie van het betreffende evenement. De regeling is niet bedoeld voor het betalen van vaste lasten of overige kosten van de organisator die niet rechtstreeks gerelateerd zijn aan het betreffende evenement. Bezoekers van en deelnemers aan een door de rijksoverheid verboden evenement kunnen geen aanspraak maken op de regeling. Ook kan op grond van de regeling verkregen subsidie niet worden gebruikt voor restitutie van ticketgelden. Het beoogde indirecte gevolg van deze regeling is wel dat de organisator in staat zal zijn de ticketgelden te restitueren, doordat de kosten van organisatie van het evenement uit de subsidie betaald kunnen worden. De regeling geldt ook voor Caribisch Nederland. De regeling treedt in werking met ingang van 18 juni 2021 en vervalt per 1 januari 2022 maar blijft van toepassing op subsidies die voor die datum zijn verleend.

Tekst

[dit document is beschikbaar in pdf]

Datum 20210617