FutD - archief
Print

Nummer fida20212749
Kenmerk Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 28 mei 2021, nr. 2021-0000077650
Titel UWV hanteert coulant terugvorderingsregime NOW
Samenvatting

Het uitgangspunt van het terugvorderingsbeleid ten aanzien van een te hoog voorschot aan NOW is dat het UWV zich coulant opstelt met betrekking tot de terugbetalingen en zo veel mogelijk rekening houdt met de financiŽle mogelijkheden van de werkgever. De terugbetaling van een vordering - waarover nooit rente wordt gerekend – kan zo nodig over een langere periode worden uitgesmeerd. Dat blijkt uit het antwoord op Kamervragen van minister Koolmees. Werkgevers ontvangen in eerste instantie een brief met een standaard terugbetaaltermijn van zes weken. Het UWV biedt echter de mogelijkheid om de terugbetalingen over een langere periode te verdelen en hanteert op verzoek van de minister een coulant terugbetalingsregime. Een werkgever kan in het geval van een terugbetaling contact opnemen met het UWV om een betalingsregeling van een jaar af te spreken. Als ook deze termijn tot problemen zou leiden bij de werkgever, kan samen met het UWV worden bekeken op welke termijn wel terugbetaald kan worden tot een maximum van vijf jaar. Verder antwoordde de minister dat tot en met 25 februari 2021 41.439 verzoeken tot vaststelling zijn verwerkt. Dit heeft geleid tot 13.550 nabetalingen voor een bedrag van € 63,2 mln. Daarnaast moet er in 24.031 gevallen NOW-subsidie worden terugbetaald voor een totaalbedrag van € 366,2 mln. Bij ongeveer 80% van de terugvorderingen van NOW-1 wordt het terugvorderingsbedrag voor het grootste gedeelte bepaald doordat het omzetverlies lager blijkt dan eerder door de werkgever was ingeschat. Bij bijna 20% van de terugvorderingen wordt het terugvorderingsbedrag voor het grootste gedeelte door een loonsomdaling bepaald. Het UWV heeft (stand 14 april) 1.938 bezwaren ontvangen, waarvan 1.359 bezwaren zijn afgehandeld en 579 bezwaren nog lopen. Van deze bezwaren is 24% gegrond verklaard, 51% ongegrond, 4% niet-ontvankelijk en in 21% van de gevallen volgde een intrekking van het bezwaar door de indiener.

Tekst

[dit document is beschikbaar in pdf]

Datum 20210528