FutD - archief
Print

Nummer fida20212748
Kenmerk Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 28 mei 2021, nr. 2021-0000084736
Titel Koolmees wil dat gemeenten TONK ruimhartig toepassen
Samenvatting

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op Kamervragen geantwoord dat de TONK is bedoeld voor huishoudens die door de Coronamaatregelen een inkomensterugval hebben en daardoor de noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunnen voldoen. Als voldaan wordt aan de voorwaarden van TONK kunnen ook huishoudens die bijvoorbeeld vanwege de partnertoets geen beroep kunnen doen op TOZO een beroep doen op TONK. TONK en TOZO zijn verschillende regelingen. TOZO is een inkomensregeling die aanvult tot het sociaal minimum terwijl TONK een tegemoetkoming is in noodzakelijke kosten. Het partnerinkomen wordt in de TONK dan ook op een andere manier in beschouwing genomen dan bij de TOZO. In de TONK wordt door gemeenten vaak uitgegaan van het huishoudinkomen. Als een (alleenstaand of gezamenlijk) huishoudinkomen vanwege de Coronacrisis met bijvoorbeeld 15% tot 25%, afhankelijk van de keuze van gemeenten, achteruitgaat, dan komen huishoudens afhankelijk van de kosten en de verdere draagkracht in aanmerking voor de TONK. De minister heeft gemeenten opgeroepen om de TONK ruimhartig toe te passen. Met het ruimere budget en het lager dan verwachte aantal aanvragen passen een aantal gemeenten de regeling aan. Utrecht, Rotterdam en Den Haag, maar ook kleinere gemeenten hebben al aangegeven hun regeling te verruimen.

Tekst

[dit document is beschikbaar in pdf]

Datum 20210528