FutD - archief
Print

Nummer fida20212445
Kenmerk Tweede Kamer 6 mei 2021 2021Z07460
Titel Kamervragen over afwijkende uitvoering TONK-regeling
Samenvatting De Tweede Kamerleden Van Weyenberg en De Jong (beiden D66) hebben de minister van SZW vragen gesteld over de in het kader van de coronacrisis getroffen TONK-regeling. De Kamerleden willen weten of er nog steeds gemeenten zijn die de TONK afwijkend uitvoeren van hoe deze is bedoeld. Ook willen zij weten of er gemeenten zijn die slechts een marginaal bedrag toekennen in vergelijking met andere gemeenten. De volksvertegenwoordigers vragen of de minister vindt dat de eventuele toekenning van marginale bedragen in schril contrast staat met de steun die ondernemers krijgen op basis van de TOZO-regeling en deze gemeenten in voorkomende gevallen de TONK ruimhartiger zouden moeten uitvoeren zodat daadwerkelijk wordt aangesloten bij het doel van de TONK-regeling.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20210506