FutD - archief
Print

Nummer fida20211764
Kenmerk Min. v. Econ. Zaken 31 maart 2021 DGBI-TOP/21081600
Titel Oplossing voor problemen met referentiesystematiek in TVL aangekondigd
Samenvatting Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft een rapportage naar de Tweede Kamer gestuurd met de knelpunten die ondernemers ervaren bij de referentiesystematiek van de in het kader van de coronacrisis getroffen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). In totaal hebben 1.076 ondernemers gereageerd op vragen van de verschillende brancheorganisaties. Circa 70% van hen gaf aan geen - of een zeer beperkte - referentieomzet te hebben in de referentieperiode. Hieraan liggen verschillende oorzaken ten grondslag, zoals een verbouwing in de referentieperiode, de opstart van het bedrijf of vergunningstrajecten. Hierdoor komen deze ondernemingen niet of beperkt in aanmerking voor de TVL. De staatssecretaris zal de Tweede Kamer uiterlijk half april 2021 informeren over een eventuele oplossing hiervoor in de TVL voor het tweede kwartaal van 2021.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20210331