FutD - archief
Print

Nummer fida20211646
Kenmerk Belastingdienst 24 maart 2021
Titel Onbelast vergoeden reiskosten verlengd tot 1 juli 2021
Samenvatting De coronamaatregel voor de onbelaste vaste reiskostenvergoeding wordt verlengd tot 1 juli 2021. Dat houdt in dat tot 1 juli 2021 de bestaande vaste reiskostenvergoedingen onbelast door de werkgever kun-nen worden vergoed ook al worden deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) gemaakt. Een voorwaarde is dat het vaste vergoedingen betreft die al voor 13 maart 2020 door de werkgever werden toegekend. Dat blijkt uit het antwoord van staatssecretaris Vijlbrief op Kamervragen. Het kabinet onderzoekt momenteel de mogelijkheden van een aanvullende regeling waarbinnen het voor de werkgever mogelijk wordt om ook onbelast thuiswerkkosten te vergoeden waarvoor nu nog geen gerichte vrijstelling geldt. Deze regeling zou een aanvulling zijn op de reeds bestaande mogelijkheden om specifieke thuiswerkkosten, te weten arbo-voorzieningen en ICT-middelen, onbelast te vergoeden. Een eventuele aanvullende regeling die ook na de coronacrisis doorwerkt moet uitvoerbaar zijn en moet daarnaast volgens de staatssecretaris ook budgettair gedekt worden in het lastenkader. Deze aanvullende regeling zal naar verwachting niet voor het einde van het jaar kunnen worden ingevoerd. Voor het jaar 2021 is de vrije ruimte in de werkkostenregeling tijdelijk verruimd. Werkgevers kunnen deze vrije ruimte ook benutten om thuiswerkkosten onbelast te vergoeden.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20210324