FutD - archief
Print

Nummer fida20211587
Kenmerk Min. v. SZW 22 maart 2021 2021-0000042875
Titel Toelichting op dilemma's en keuzes in de NOW-regeling
Samenvatting Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer ge´nformeerd over diverse dilemma's en keuzes in de NOW-regeling:
  • EÚn van de dilemma's is dat de terugbetaling van een NOW-voorschot onredelijk kan voelen. De berekening bij een gedaalde loonsom is echter bewust gekozen vanwege het doel van de regeling, namelijk het behoud van werkgelegenheid. De minister benadrukt nogmaals dat het UWV zeer coulant omgaat met terugbetalingstermijnen.
  • Een ander dilemma is de referentiemaand voor de loonsom in de NOW-3-regeling. Deze is voor alle drie de perioden de maand juni 2020. Werkgevers en specifieke sectoren die in juni 2020 een lagere, niet representatieve loonsom hebben, ontvangen hierdoor minder NOW-subsidie dan bij de keuze voor een andere referentiemaand. Afwijken van de referentiemaand juni 2020 is volgens de minister echter geen optie omdat bij elke maand die gekozen wordt, er werkgevers zijn die gebaat zouden zijn bij een andere maand.
  • Ook is gebleken dat het UWV in 2.992 gevallen de NOW-subsidie onjuist heeft berekend in voor werkgevers positieve of negatieve zin, maar dat het aanpassen van de door het UWV gebruikte Rekenapplicatie NOW (RAN) geen haalbare optie is. Daarom is besloten om alleen in de gevallen waarin de RAN-berekening 5% of meer dan € 5.000 hoger uitvalt ten opzichte van de correctie berekening, de subsidie alsnog handmatig met de juiste peildatum te berekenen.
  • De minister liet verder weten dat de drukte bij het UWV vanwege de afhandeling van bezwaren tegen de NOW-terugbetalingen geen aanleiding is om de wettelijke bezwaartermijn te verlengen. De bewindspersoon heeft er begrip voor dat de beslistermijn niet altijd wordt gehaald en accepteert eventuele dwangsommen die hieruit kunnen voortvloeien.
  • Tot slot merkt de minister op dat het bonusverbod alleen ziet op de Raad van Bestuur, directie van het concern/groep en de aanvragende rechtspersoon of vennootschap zelf, en dus niet op andere bedrijfsonderdelen die zelf geen NOW-aanvraag hebben ingediend. Sinds het najaar van 2020 is onder andere op Rijksoverheid.nl het bonusverbod per abuis te strikt uitgelegd. In deze uitleg werd het bonusverbod bij een aanvraag op werkmaatschappijniveau namelijk net zo strikt uitgelegd als het dividendverbod dat bij deze aanvragen geldt, namelijk dat dit zou gelden voor het gehele (internationale) concern. Dat was volgens de minister niet juist en daarom is de informatie op Rijksoverheid.nl inmiddels aangepast.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20210322