FutD - archief
Print

Nummer fida20211579
Kenmerk Min. v. SZW 22 maart 2021 2021Z03732
Titel TOZO 1 van invloed op belasting partner en mogelijk ook op toeslagen
Samenvatting De minister van SZW heeft antwoord gegeven op Kamervragen over het bericht dat de TOZO-uitkering "een halve sigaar uit eigen doos" is. Ondernemers zijn volgens de minister door SZW, VNG en Divosa zowel via gemeenten, de site van de Rijksoverheid als via organisaties voor zelfstandigen geďnformeerd over de aard van de uitkering. De TOZO-uitkering betreft namelijk een gezinsuitkering en wordt door aanvragers mét partner door beide partners aangevraagd. Daardoor telt de uitkering mee bij het inkomen van de partner en ontvangen beide partners voor de helft van de verstrekte gezinsuitkering een jaaropgave. Bij de communicatie richting aanvragers is daarom ook vermeld dat de uitkering gevolgen kan hebben voor de belastingen van de partners. De TOZO is volgens de bewindsman in een tijd van crisis onder stoom en kokend water tot stand gekomen. Doel van het kabinet was om zelfstandigen zo snel mogelijk te helpen. Daarom is ervoor gekozen om het inkomen van de partner niet mee te tellen bij TOZO 1. Hierdoor was logischerwijs niet precies bekend hoeveel inkomsten deze partner had, en is het mogelijk dat over het totale inkomen te weinig loonheffing is ingehouden en afgedragen aan de Belastingdienst. Hierdoor kan bij het doen van de aangifte IB blijken dat er moet worden bijbetaald. Overigens zal dit volgens de minister vooral voorkomen bij partners die een zodanig inkomen verdienen dat ze geen of minder recht hebben op loonheffingskorting of in een hogere belastingschijf zitten dan waar de gemeente van uit is gegaan. Vanaf TOZO 2 (1 juni 2020) zal dit zich minder voordoen omdat toen de partnerinkomenstoets is ingevoerd. Verder antwoordde de minister dat het recht op en de hoogte van de toeslagen worden vastgesteld aan de hand van het jaarinkomen van de ondernemer en zijn toeslagpartner. De TOZO geldt als inkomen, is dus onderdeel van het jaarinkomen, en kan daardoor zorgen dat het recht op toeslagen lager wordt. Daar staat volgens de minister wel een inkomensderving tegenover als gevolg van de maatregelen om de corona-pandemie te bestrijden. Dat zorgt weer voor een hoger recht op toeslagen. De verwachting is dat de inkomensderving hoger is dan de inkomsten die de ondernemer aan TOZO ontvangt. Per saldo ligt het dan niet voor de hand dat als gevolg van het ontvangen van een TOZO-uitkering de toeslagen lager uitvallen.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20210322