FutD - archief
Print

Nummer fida20211568
Kenmerk Min. v. Econ. Zaken 19 maart 2021 DGBI/21077209
Titel Subsidieregeling evenementen per 1 juli 2021
Samenvatting De staatssecretaris van EZK en de minister van OCW hebben de Tweede Kamer ge´nformeerd over de Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19, een garantieregeling voor organisatoren (en hun leveranciers) van evenementen die gepland staan tussen 1 juli en 31 december 2021. Deze subsidieregeling zorgt ervoor dat gemaakte kosten worden vergoed als het evenement door de Rijksoverheid vanwege de epidemiologische situatie wordt verboden. De uitgangspunten van de Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 zijn als volgt:
  • De garantieregeling is gericht op in Nederland georganiseerde evenementen die gepland staan tussen 1 juli 2021 en 31 december 2021. Evenementen die gepland staan vˇˇr 1 juli 2021 en die verplaatst worden naar een datum tussen 1 juli en 31 december 2021 vallen ook onder de regeling.
  • De regeling is bedoeld voor professionele organisatoren van betaalde publieksevenementen. Het gaat dan om festivals, concerten, sportevenementen en zakelijke evenementen zoals vakbeurzen en congressen, waarbij de organisator verantwoordelijk is voor het organiseren van het evenement en het risico daarvan draagt. Gratis evenementen vallen niet onder de regeling.
  • Alleen evenementen die bij de voorgaande twee edities een annuleringsverzekering hadden, vallen onder de regeling.
  • Voor de regeling geldt een subsidieplafond van € 385 mln. Dit plafond wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.
  • Een organisator kan aanspraak maken op de regeling als het evenement wordt verboden door de Rijksoverheid vanwege het epidemiologische beeld en de organisator daardoor het evenement annuleert. In dat geval ontvangt de organisator maximaal 100% van de dan al gemaakte kosten. Van dit bedrag is 80% een gift, voor het meerdere geldt een terugbetalingsverplichting.
  • Fees aan de eigenaar van een sportevenement (internationale federatie of commerciŰle partij), gages van buitenlandse artiesten, afschrijvingskosten en investeringen in vaste activa vallen niet onder de subsidiabele kosten.

De formele vaststelling en inwerkingtreding van de regeling moet nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie. De verwachting is dat de regeling half april gepubliceerd wordt.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20210319