FutD - archief
Print

Nummer fida20211437
Kenmerk Min. v. Econ. Zaken 16 maart 2021
Titel Groen licht voor intensiveringen TVL-regeling Q1 2021
Samenvatting De Europese Commissie (EC) heeft op 15 maart 2021 negen intensiveringen van de TVL-regeling voor het eerste kwartaal 2021 goedgekeurd. Het gaat om de volgende intensiveringen:
  • De verhoging van het subsidiepercentage naar 85% (was 50% oplopend tot 70%).
  • De verlaging van de vaste lasten drempel naar € 1.500 per kwartaal (was € 3.000).
  • De verhoging van het minimum subsidiebedrag naar € 1.500 per kwartaal (was € 750).
  • De openstelling van de TVL voor niet-MKB-bedrijven (meer dan 250 werknemers).
  • De verhoging van het maximum subsidiebedrag naar € 550.000 voor MKB-bedrijven en € 600.000 voor niet-MKB-bedrijven (was maximaal € 90.000).
  • De verhoging van voorraadsubsidie gesloten detailhandel (VDG) naar 21% met een verhoogd maximum van € 300.000 (was 5,6% met een maximum van € 20.160).
  • De toevoeging van de eenmalige opslag voor Annuleringskosten Reisorganisaties.
  • De toevoeging van de opslag voor speciale kosten land- en tuinbouwbedrijven.
  • De openstelling van de Evenementenmodule voor het eerste kwartaal van 2021.

Het ministerie van EZK en RVO werken aan een snelle verwerking van alle intensiveringen in de lopende en nieuwe aanvragen voor TVL steun voor het eerste kwartaal van 2021. Naar verwachting zal het een aantal weken duren voordat alle uitbreidingen zijn doorgevoerd. In sommige gevallen heeft een ondernemer recht op meerdere intensiveringen in meerdere regelingen, zoals een hoger subsidiepercentage Ún een extra opslag in TVL in het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021. De TVL-regeling voor het eerste kwartaal van 2021 staat sinds 15 februari 2021 open voor MKB-ondernemers. Ondernemers kunnen tot 30 april 2021 17.00 uur een aanvraag doen voor de TVL-regeling voor het eerste kwartaal 2021. Kleine ondernemers die door de verlaging van de vaste lasten drempel in aanmerking komen en al een aanvraag hebben gedaan, hoeven niets te doen. RVO verwerkt deze aanvragen zo snel mogelijk. Grotere bedrijven die voor het eerst in aanmerking komen voor de TVL kunnen nog geen aanvraag doen omdat het systeem van RVO nog niet klaar is voor deze uitbreiding.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20210316