FutD - archief
Print

Nummer fida20211402
Kenmerk Min. v. Econ. Zaken 12 maart 2021 CE-AEP/21072068
Titel Aanvulling steun- en herstelpakket: TVL naar 100%
Samenvatting Het kabinet heeft een aanvulling aangekondigd op onderdelen van het corona steun- en herstelpakket. Het gaat daarbij om een verhoging van het vergoedingspercentage in de TVL in het tweede kwartaal 2021 naar 100% (was 85%) en om een verdubbeling van de beschikbare middelen voor de TONK-regeling. Daarnaast wordt ingegaan op het tijdelijk versoepelde beleid voor uitstel van betaling van belastingschulden en op een steunmaatregel voor het mobiliteitscluster. Wij ontlenen aan de aankondiging het volgende:
  • De wijziging in de TVL kan worden verwerkt zonder dat dit leidt tot vertraging van openstelling van de TVL voor het tweede kwartaal 2021.
  • Eind maart 2021 wordt de regeling voor de TVL Q2 (met het subsidiepercentage van 100) voorgelegd aan de Europese Commissie. De regeling wordt naar verwachting opengesteld in de tweede helft van mei 2021. Het subsidiepercentage van de TVL in Caribisch Nederland wordt ook verhoogd naar 100.
  • De maximumvergoedingen blijven op het niveau van de recente verhogingen.
  • De uitbreiding van de TVL naar 100% geldt ook voor de land- en tuinbouwsector.
  • Voor iedere € 1 extra steun uit de TVL wordt ongeveer € 0,20 minder NOW uitgekeerd, omdat de NOW zich baseert op een omzetbegrip waar steun vanuit de TVL onderdeel van uitmaakt.
  • Het kabinet verdubbelt de beschikbare middelen voor de TONK-regeling tot € 260 mln.
  • De TONK loopt van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Toekenningen kunnen dus, ongeacht de startdatum in de eigen gemeente, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 gedaan worden. Uitgangspunt is dat voor Caribisch Nederland een vergelijkbare benadering wordt gekozen als voor Europees Nederland, rekening houdend met de lokale situatie.
  • Het kabinet beziet de komende tijd of verdere versoepelingen van het uitstelbeleid noodzakelijk zijn en bekijkt daartoe verschillende opties zoals het verlengen van de betalingstermijn, een latere startdatum voor het aflossen van de opgebouwde belastingschuld en een langere periode met verlaagde invorderingsrente. De uitvoerbaarheid van deze opties voor de Belastingdienst is daarbij een belangrijke factor. Het kabinet zal de Tweede Kamer over de uitkomsten van deze weging in het tweede kwartaal 2021 informeren.
  • Het kabinet spant zich in om als onderdeel van het time-out arrangement (TOA) samen met andere schuldeisers, intermediairs en schuldhulpverleners richtlijnen voor een soepelere en efficiŽntere behandeling van saneringsverzoeken van ondernemers te ontwikkelen. Ook hierover informeert het kabinet de Tweede Kamer in het tweede kwartaal 2021.
  • Uiterlijk 15 mei 2021 zal een subsidieregeling zijn uitgewerkt voor R&D-projecten voor bedrijven in de automotive, luchtvaart en maritieme sectoren die op korte termijn kunnen starten en een looptijd hebben van maximaal 4 jaar.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20210312