FutD - archief
Print

Nummer fida20211376
Kenmerk Min. v. SZW 8 maart 2021 2021-0000034896
Titel Wijzigingen van NOW 3 en aanvraagtijdvakken NOW 1 en 2
Samenvatting De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 3) met ingang van 13 maart 2021 gewijzigd in verband met het aanpassen van de percentages van de vijfde tranche. Ook zijn wijzigingen aangebracht in NOW 1, NOW 2 en NOW 3, onder andere in verband met de eerder aangekondigde wijzigingen in de openstelling van de aanvraagtijdvakken voor de subsidievaststelling. Wij ontlenen aan de wijzigingen het volgende:
  • De subsidievoorwaarden die voor NOW 3 golden van oktober 2020 tot en met december 2020 - en die zijn voortgezet in het subsidietijdvak dat loopt van januari 2021 tot en met maart 2021 - zijn ook van toepassing op het subsidietijdvak van april 2021 tot en met juni 2021.
  • Het vergoedingspercentage blijft, net als in de vierde tranche, maximaal 85% van de loonsom. Ook de andere parameters worden gelijkgetrokken met die van de vierde tranche. De vrijstelling van de loonsomdaling blijft staan op 10% van de loonsom in de referentiemaand. Ook de omzetdrempel blijft staan op 20%.
  • De maximaal vergoede loonsom per werknemer blijft ook in de vijfde tranche tweemaal het geldende maximale dagloon.
  • Het accountantsprotocol dat bij NOW 1 is vastgesteld, is aangepast aan de werkzaamheden die nodig zijn voor de accountantscontrole op de voorwaarden van de NOW 2. De belangrijkste wijziging betreft de controle van het bonus- en dividendverbod dat niet langer alleen bij aanvragen op werkmaatschappijniveau van toepassing is.
  • Werkgevers die een voorschot hebben ontvangen tussen € 20.000 en € 100.000 of uiteindelijk recht hebben op meer dan € 25.000 maar minder dan € 125.000 subsidie, moeten een derdenverklaring overleggen. Deze derdenverklaring is voor NOW 2 niet gewijzigd ten opzichte van NOW 1.
  • De verlengde openstelling van het aanvraagtijdvak voor de subsidievaststelling voor de NOW 1 tot en met 31 oktober 2021 heeft een generiek karakter. Alle werkgevers krijgen de gelegenheid om de vaststellingsaanvraag later in te dienen, ook als er geen accountantsverklaring is vereist.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20210308