FutD - archief
Print

Nummer fida20211105
Kenmerk Min. v. Econ. Zaken 26 februari 2021 DGBI-TOP/21048818
Titel Rvo.nl beoordeelt schrijnende afwijzingen TVL opnieuw
Samenvatting De uitvoering van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is zo ingericht dat zo veel mogelijk ondernemers zo snel mogelijk een voorschot krijgen uitgekeerd. Dit vereist een uitvoering die grotendeels geautomatiseerd is. Meer complexere aanvragen worden handmatig beoordeeld, binnen dezelfde kaders van de regeling. Voor een klein aantal ondernemers kan de toepassing van de regeling tot een schrijnende situatie leiden. De staatssecretaris van Economische Zaken heeft in verband hiermee besloten dat RVO.nl bepaalde individuele zaken opnieuw zal beoordelen. Het gaat om zeer uitzonderlijke gevallen waarin het besluit om geen TVL toe te kennen onevenredig nadelig zou uitpakken. Binnen RVO.nl wordt een commissie ingericht die als klankbordgroep gaat fungeren voor de afdelingen die aanvragen en bezwaarschriften behandelen. De commissie zal gaan adviseren over de richtlijnen waarmee bijzondere zaken beoordeeld gaan worden en zal tevens advies geven over de beoordeling van individuele zaken. De staatssecretaris noemt als voorbeeld een onderneming die in de referentieperiode te kampen heeft gehad met brand, ernstige ziekte of een overlijden in de directe omgeving, waardoor deze geen referentieomzet heeft en daarom niet in aanmerking komt voor de TVL. De wet laat niet toe dat er in algemene zin van de voorwaarden in de TVL-regeling afgeweken kan worden, bijvoorbeeld omdat de referentiesystematiek voor bepaalde ondernemers ongunstig uitpakt. Momenteel inventariseert de minister hoeveel ondernemers problemen met de referentiesystematiek hebben en waar dat door komt. Zij zal de Tweede Kamer daarover eind maart 2021 informeren.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20210226