FutD - archief
Print

Nummer fida20211083
Kenmerk Min. v. SZW 25 februari 2021 2021-00000005177
Titel KvK-inschrijving met terugwerkende kracht geen redmiddel voor TOZO
Samenvatting De minister van SZW heeft op Kamervragen over de inschrijvingsdatum in de KvK als hard criterium voor de TOZO-regeling geantwoord dat alleen ondernemers die op 17 maart 2020 stonden ingeschreven in het handelsregister van de KvK recht hebben op TOZO. Volgens de Handelsregisterwet moet een ondernemer de eerste inschrijving van een onderneming doen binnen een periode van twee weken, die begint een week vr, en eindigt een week n de aanvang van de bedrijfsuitoefening. De datum registratie wijkt volgens de minister dan af van de datum ingang van de aanvang van de bedrijfsuitoefening. Ondernemers die zich na 17 maart 2020 alsnog met terugwerkende kracht hebben ingeschreven in het handelsregister zijn uitgesloten van de TOZO. Het stellen van de datum van inschrijving als hard criterium voor toekenning van de TOZO is volgens de minister in overeenstemming met de bedoelde toepassing van de TOZO. De bedoeling van de TOZO is namelijk alleen zelfstandigen in aanmerking te laten komen voor ondersteuning die op de dag van de aankondiging van de maatregel, dus op 17 maart 2020, als zodanig werkzaam waren. Dit criterium is geformaliseerd in de eis dat de zelfstandige op 17 maart 2020 ingeschreven moet staan in het handelsregister van de KvK.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20210225