FutD - archief
Print

Nummer fida20211009
Kenmerk Min. v. SZW 23 februari 2021 2021-0000039674
Titel Bij NOW-vaststelling geen rekening houden met omzetverlies
Samenvatting De minister van SZW heeft vragen van het Tweede Kamerlid Bruins (ChristenUnie) beantwoord over de terugvordering van coronasteun. Daaruit blijkt dat volgens de minister 60% van de werkgevers (een deel van) het ontvangen voorschot moet terugbetalen en dat 40% van de werkgevers aanvullende subsidie ontvangt. De belangrijkste oorzaken voor een lagere definitieve subsidie (en dus terugbetaling) zijn een minder groot omzetverlies en/of een lagere loonsom dan waar bij de subsidieverstrekking vanuit is gegaan. Dat ondernemers in sommige situaties meer moeten terugbetalen dan ze teveel hebben ontvangen, is volgens de bewindsman echter niet juist. Het UWV rekent het percentage omzetverlies wl mee bij de aanvraag voor NOW, maar niet bij de terugbetaling. Dat past volgens de minister minder goed bij het doel van de NOW en kan leiden tot subsidie voor werkgelegenheid die er niet meer is en maakt het voor werkgevers aantrekkelijk om de loonsom te laten dalen. Die prikkel doet afbreuk aan het doel van behoud van werkgelegenheid terwijl de wijze van subsidievaststelling het volgens de minister aantrekkelijk moet maken voor werkgevers om werknemers, zowel vaste als flexibele krachten, door te betalen. Dat wordt volgens hem het beste bereikt als er niet voor het omzetverlies wordt gecompenseerd.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20210223