FutD - archief
Print

Nummer fida20211005
Kenmerk Min. v. Econ. Zaken 24 februari 2021 DGBI-TOP/21039741
Titel Tegemoetkoming Vaste Lasten verruimd
Samenvatting Ondernemers krijgen in het eerste en tweede kwartaal van 2021 een hogere maximale Tegemoetkoming Vaste lasten (TVL). Ook verhoogt het kabinet in het eerste kwartaal 2021 de maximale voorraadsubsidie voor de gesloten detailhandel van € 200.000 naar € 300.000. Dat blijkt uit een brief van de minister en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer. De maximumvergoeding van de TVL voor de eerste twee kwartalen van 2021 is verruimd naar € 550.000 voor het MKB en naar € 600.000 voor het niet-MKB. Ondernemers krijgen 85% van hun vaste lasten vergoed als zij meer dan 30% omzetverlies lijden. Hier komt in het eerste kwartaal de voorraadsubsidie voor de gesloten detailhandel bovenop. In totaal kunnen MKB-ondernemers in de gesloten detailhandel in het eerste kwartaal van 2021 dus maximaal € 850.000 ontvangen. Voor grotere bedrijven in de gesloten detailhandel is dit maximaal € 900.000. Voor land- en tuinbouwbedrijven bedraagt de maximale TVL € 225.000 en voor visserijbedrijven € 270.000. Voor deze sectoren gelden strengere Europese regels. Het ministerie van LNV ontwikkelt momenteel een regeling om deze sectoren dezelfde maximale ondersteuning te geven als de overige sectoren. Streven is om deze regeling in april of mei 2021 te openen, met terugwerkende kracht voor het eerste kwartaal.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20210224