FutD - archief
Print

Nummer fida20210983
Kenmerk Min. v. Econ. Zaken 23 februari 2021 DGBI-TOP/21028905
Titel TVL en NOW op maandbasis niet mogelijk
Samenvatting De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft antwoord gegeven op vragen uit de Tweede Kamer over problemen die ondernemers ervaren bij het lopende steun- en herstelpakket in het kader van de coronacrisis. Wij ontlenen daaraan het volgende:
  • De NOW betreft een generieke regeling. Er is geen sector- of branche-specifieke benadering. Wel zijn naar aanleiding van signalen van bedrijven en branches een aantal aanpassingen gedaan, zoals de aanpassing ten aanzien van de werkmaatschappijregeling, het verhogen van de factor voor compensatie van de werkgeverslasten van 1,3 (30% opslag) naar 1,4 (40% opslag) of de aanpassing ten behoeve van de seizoenbedrijven in de NOW-1. Het betekent volgens de staatssecretaris uiteraard niet dat de bedrijven en branches die knelpunten hebben gemeld hiermee 100% zijn geholpen. Gelet op het generieke karakter van de NOW-regeling en de noodzaak om werkgevers zo snel mogelijk te kunnen voorzien in hun tegemoetkoming, is maatwerk binnen de regeling niet mogelijk.
  • Het overstappen van een kwartaalberekening naar een berekening op maandbasis voor de TVL en de NOW is volgens de staatssecretaris niet mogelijk. Dit levert grote complicaties en grote druk in de uitvoering op. Voor de TVL geldt bovendien dat de meeste ondernemingen per kwartaal BTW-aangifte doen. De omzet per maand is voor RVO.nl niet verifieerbaar en leidt los van de extra werkzaamheden tot een onaanvaardbaar risico op misbruik en oneigenlijk gebruik.
  • De mogelijkheden voor starters binnen de NOW zijn onderzocht, maar de meeste startende ondernemers zijn volgens de staatssecretaris vooral gebaat bij een tegemoetkoming in de vaste lasten. De Regeling Tegemoetkoming Starters sluit hierdoor beter aan bij startende ondernemingen dan de NOW. Gegeven de huidige capaciteitsvraag zal de Tegemoetkoming Starters pas in april of mei 2021 kunnen worden opengesteld.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20210223