FutD - archief
Print

Nummer fida20210971
Kenmerk Min. v. SZW 22 februari 2021 2021-0000036792
Titel Data opening en sluiting NOW-loketten verruimd
Samenvatting Minister Koolmees van SZW heeft enkele aanpassingen aangekondigd in de openings- en sluitingsdata van de vaststellingsloketten in NOW-1, NOW-2 en NOW-3:
  • Het vaststellingsloket voor NOW-1 zal openstaan tot en met 31 oktober 2021, zowel voor aanvragen met als voor aanvragen zonder accountantsverklaring. Dit geeft accountants de mogelijkheid om de NOW-controle (deels) te combineren met de jaarrekeningcontrole 2020. Een langere openstelling van het NOW-1 loket biedt organisaties in de zorg bovendien de gelegenheid de afrekening van de coronasubsidie continu´teitsbijdrage (CB) mee te nemen in het vaststellingsverzoek voor de NOW-1.
  • Het UWV voert medio april 2021 geplande technische werkzaamheden uit. Dan kunnen er geen mutaties plaatsvinden in de applicaties van UWV. Dit zou risico's kunnen mee-brengen voor de opening van het vaststellingsloket NOW-2. De opening wordt daarom vervroegd. De oorspronkelijke sluitingsdatum van het loket, die gold voor werkgevers die een accountantsverklaring moeten overleggen, blijft gehandhaafd en gaat voor alle werkgevers gelden. Het loket voor de vaststellingen van NOW-2 is open van 15 maart 2021 tot en met 5 januari 2022.
  • Een langere openstelling van het loket voor de NOW-1 heeft gevolgen voor de openstelling van het vaststellingsloket van de NOW-3 (3e, 4e en 5e tranche). Het vaststellingsloket voor de 3e tranche zal zijn geopend van 4 oktober 2021 tot en met 26 juni 2022. Het loket voor de vaststellingen van de 4e en 5e tranche zal geopend zijn van 31 januari 2022 en sluit dan op 23 oktober 2022.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20210222