FutD - archief
Print

Nummer fida20210964
Kenmerk Tweede Kamer 19 februari 2021 2021Z03456
Titel Kamervragen over "boete" bij terugbetaling NOW-steun
Samenvatting Het Tweede Kamerlid Stoffer (SGP) heeft Kamervragen gesteld over een bericht dat ondernemers een fors deel van de NOW-steun plus een "boete" moeten terugbetalen. Het Kamerlid vraagt hoe het kan dat ondernemers bij het terugbetalen van teveel ontvangen NOW-steun een extra bedrag moeten betalen. Verder wil hij weten of het klopt dat dit vooral bij kleine(re) ondernemers voorkomt omdat bij deze groep ondernemers de loonsom in de maanden maart, april en mei 2020 door kleine wijzigingen in het personeelsbestand en loonstructuur al snel afwijkt van de loonsom van januari 2020. Tot slot vraagt het Kamerlid of de minister de terugvordering bij de definitieve vaststelling van de NOW-steun tijdelijk wil stopzetten voor de groep ondernemers met een extra bedrag aan terugvordering, totdat er een passende oplossing voor dit probleem is gevonden.
Tekst

[Dit document is beschikbaar in pdf, - red.]

Datum 20210219